Minister-president

15 uur

Ik ben onderweg naar Ottawa voor een officieel bezoek aan Canada. Het is een eendaags bezoek, maar het programma is zeer uitgebreid. Canada en Nederland zijn natuurlijke partners die over veel onderwerpen hetzelfde denken en die een speciale geschiedenis hebben. Nederland is nog steeds dankbaar voor de offers die de Canadezen hebben gebracht voor de bevrijding van ons land. Daar zullen we tijdens het bezoek ook bij stilstaan.

Canada is een belangrijke bondgenoot op het wereldtoneel. Of het nu gaat om vrede en veiligheid, vrijhandel of klimaat. We werken nauw samen binnen de NAVO en de VN, en we werken beiden hard aan het tegengaan van klimaatverandering en aan klimaatadaptatie. Internationale samenwerking staat voor onze beide landen hoog in het vaandel.

Canada en Nederland hebben ook een intensieve handelsrelatie. In de laatste tien jaar is de handelsstroom tussen onze landen verdriedubbeld. Bovendien geeft handelsverdrag CETA veel mogelijkheden om de onderlinge handel verder uit te breiden. Daarom is het belangrijk om verder te werken aan de ratificatie en om bedrijven te wijzen op de mogelijkheden. Een deel van het programma zal daar aan gewijd zijn. Want we delen niet alleen een bijzonder verleden, maar ook een mooie toekomst.