Suicidepreventie en jongeren

tel:0900-0113 voor snelle hulp. ( het is echt nodig, het komt voor in veel families. Ook die van ons)

https://www.113.nl/

Het aantal suïcides in Nederland vertoont sinds 2007 een stijgende lijn. In 2013 hebben 1854 mensen zelf een einde aan hun leven gemaakt, een stijging van 6% ten opzichte van 2012. Dat betekent dat elke dag gemiddeld 5 personen een einde aan hun leven maken.Jaarlijks doen ongeveer 90.000 mensen een suïcidepoging. 11% van de Nederlandse bevolking heeft er ooit aan gedacht een einde aan het eigen leven te maken. Ook onder naasten van mensen die suïcidaal zijn en nabestaanden van suïcide is er veel verdriet, onmacht en lijden. Bij elke suïcide zijn er gemiddeld 6 direct betrokkenen als nabestaande. Dit zijn vaders, moeders, echtgenoten, kinderen, vrienden of vriendinnen die met veel vragen, verwarring en soms schuldgevoelens achterblijven.