In Marrakesh een ingrijpend migratieverdrag

Waarom was de VVD destijds met het Plan Azmani zo stevig op dit terrein aanwezig en nu stil?

Door:  , 18:01, 04 november 2018

Het aanmeldcentrum Ter Apel. ANP ROBIN UTRECHT

De meest prikkelende én existentiële kwestie van onze tijd is ongetwijfeld de massamigratie. In de nabije toekomst zullen onze kinderen en kleinkinderen in enclaves wonen. Zij zullen hun eigen straatbeeld vergelijken met beelden van Nederland in de jaren tachtig, en keihard oordelen over onze onbezonnen migratiepolitiek. Volksverhuizingen zoals de afgelopen jaren in gang gezet – mede door het “Wir schaffen das!” van Angela Merkel – zijn niet voorgekomen sinds de val van het Romeinse Rijk. Alleen al vorig jaar vestigden 235.000 migranten zich in Nederland. Op 10 december zullen vele landen onder de vlag van de VN in Marrakesh een ingrijpend migratieverdrag ondertekenen.

Het zou echter onterecht zijn om dit enkel op Merkel vast te pinnen. Mensensmokkelaars, linkse advocaten, NGO’s en activistische rechters die verdragen zo ruim mogelijk interpreteren, zijn immers medeschuldig. Iedereen weet dat zij allen in dezelfde richting duwen en het verdrag van Marrakesh is de kroon op hun werk. Landen die baat hebben bij emigratie zijn nauw betrokken bij dit verdrag: zij liggen voornamelijk in Azië, Zuid-Amerika en vooral Afrika. Zij profiteren van emigratie, vaak door vormen van mensensmokkel en overeenkomsten met migranten om geld terug te sturen bij succesvolle overtochten – de zogeheten ‘remise’ of geldzending. Dit verklaart waarom landen als de VS, Hongarije en Oostenrijk vastbesloten zijn om dit verdrag niette ondertekenen.

Afrika zal de komende decennia namelijk de grootste bevolkingsgroei ter wereld kennen. Waar er in 1950 nog zo’n 230 miljoen mensen op het Afrikaanse continent leefden, zal dit in 2050 zijn vertienvoudigd naar 2,2 miljard mensen en zelfs doorgroeien naar 3,5 miljard mensen aan het einde van deze eeuw. Nigeria op zichzelf zal rond 2050 met 440 miljoen inwoners een grotere bevolking hebben dan de Verenigde Staten. De VVD’er Halbe Zijlstra waarschuwde hier enkele jaren geleden al tegen in een artikel dat heette ‘Realistisch buitenlandbeleid’. Maar inmiddels is zijn opvolger Stef Blok gedeugshamed door zowel het parlement als de media. De vraag is nu of we überhaupt nog realisme kunnen verwachten.

Laat deze cijfers er even inzinken (onderaan heb ik er nog meer), en besef u dat ook de Turkije-deal geen visionair plan is voor de lange termijn. Volgens de belangrijkste denktank van de AKP is het uitdragen van de islam in Europa het werkelijke hoofddoel van het beoogde Turkse EU-lidmaatschap: de onderhandelingen zijn nog gaande. Turkije is nog altijd NAVO lid, maar haalt de militaire banden aan met Rusland. Erdoğan spreekt met agressieve retoriek naar het Westen – de kwestie Cyprus sleept nog steeds voort. De Turkije-deal is geen bestendigd plan.

Onlangs gaf Theo Francken een bevlogen speech over migratie op het Europarlement en ook Sam van Rooy publiceerde een boek. Dat een migratie-tsunami uit Afrika een structurele bedreiging is voor West-Europa, daalt in België gestaag in. In Nederland lanceerde enige tijd terug de VVD het inmiddels beruchte ‘Plan Azmani’. Met als onderliggende redenering dat wereldwijd jaarlijks 4 miljard dollar werd uitgegeven aan de opvang van 99 procent van de vluchtelingen. Europa besteedt jaarlijks een veelvoud van dit bedrag aan de opvang van slechts één procent van alle vluchtelingen. Opvang in de eigen regio zou de enige manier zijn om de enorme migratiestromen en de levensgevaarlijke mensensmokkelroutes naar Europees vasteland een halt toe te roepen. Buiten de PVV reageerde bijna niemand enthousiast.

Het verdrag van Marrakesh bevat alarmerende elementen die eerder door Rob van Geel uitvoerig zijn belicht. Zoals dat media-berichtgeving over migratie niet over cultuurverandering, overlast, terreur en de aanslag op de sociale voorzieningen mag gaan. Maar wél over een individuele bakker die met staatssteun een bakkerijtje opricht. “Evenwichtige beeldvorming” heet dat dan.

En zo brengt een grondige lezing van het verdrag nog vele punten boven, waarvan dit nog de lichtste is, die serieuze studie door het parlement verdienen. Waarom was de VVD destijds met het Plan Azmani zo stevig op dit terrein aanwezig, en wordt vandaag de discussie ontweken? Is de jacht op kosmopolitische stemmers geopend, nu D66 met Rob Jetten aan het roer betrekkelijk kwetsbaar oogt?

Het meest markant was destijds de respons van D66-leider Alexander Pechtold. Hij reageerde op Twitter: “Bah, bah, bah!”, en dat is toch opmerkelijk voor D66 dat alles wil hervormen – van de arbeidsmarkt tot de cultuursector en een Europees belastingstelsel – maar qua asielbeleid blijft vasthouden aan verdragen die stammen uit de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. De geopolitieke context was toen totaal anders en bovendien was verschil in welvaart niet zo’n sterke migratie-motor als vandaag. Transportmogelijkheden verschilden totaal en mensensmokkel was nog geen bedrijfstak waarin miljarden omgingen.

Marrakesh is rampzalig – de ontwrichtende gevolgen van massamigratie behoeven geen lang betoog. We zien in de banlieues van Frankrijk waartoe het leidt, in de toename aan onrust en criminaliteit in Duitsland, de parallelle samenlevingen in Brussel en andere West-Europese steden. Met sinds kort ook bijbehorende politieke bewegingen. De burgerbevolking laat zich niet meer kalmeren door de betogen vanuit de intellectuele kringen, die afwisselend ‘white guilt’ benadrukken (socialistisch links) danwel ‘open samenleving’ (liberaal links).

Hiermee bedoel ik dat nog al te vaak klinkt dat Europa zich de vluchtelingenstromen maar moet laten welgevallen. Enerzijds omdat ‘we’ het met de kolonisatie en dekolonisatie zélf over ons zouden hebben afgeroepen, anderzijds omdat ‘we arbeid nodig hebben’. Maar er is helemaal geen zicht op hoe zaken als Artificial Intelligence de arbeidsmarkt van de toekomst zullen beïnvloeden.

Het kosmopolitische verhaal dat cultuurverandering en grootschalige migratie onvermijdelijke gevolgen van globalisering zijn, is kul. Zo blijkt wel uit het cultuurkarakter van de grote steden in Centraal- en Oost-Europa. De Europese zuidgrens kan worden beheerst wanneer landen boeien of drijvers op hun zeegrens leggen, met een hek erop, zodat bootjes het land niet over de zee of water kunnen bereiken. Voor die miljarden per jaar naar ome Erdoğan kan de EU een grensponton langs de gehele Grieks-Turkse zeegrens leggen.

Bovendien is de gewortelde burgerij zoals gezegd wel klaar met de ‘Europese historische erfzonde’. Het politieke gevolg van meer migratie zal een evenredig sterker nationaalconservatisme zijn. Mensen kunnen uit het nieuws over onder meer Zuid-Afrika opmaken hoe in andere culturen met minderheden en mensenrechten wordt omgegaan. Europa komt er bij vergelijking uitstekendvanaf. Voor een humane omgang met migratie is er dus zeker geen Marrakesh-verdrag nodig.

Afsluitend nog enige feiten over de bevolkingsopbouw:

Anno 2018 heeft Nederland een bevolking van meer dan 17 miljoen. Hiervan zijn er 13,2 miljoen oorspronkelijke Nederlanders: dit zal krimpen tot 12,1 in 2060. In 2016 was de moslimgemeenschap in Nederland 7,1 % van de bevolking. In 2050 zal dit groeien naar 9,1 % als de migratie nul is en naar 15,2 % bij een ruimhartig migratiebeleid. Het vruchtbaarheidscijfer van Nederlandse moslims is 2,3 en van oorspronkelijke Nederlanders is dat 1,66 (bij het getal 2,1 blijft de bevolkingsomvang gelijk).

Dr. Jan van de Beek rekende uit dat hier in 2100 nog 8 miljoen oorspronkelijke Nederlanders zullen wonen. In het scenario van ongelimiteerde immigratie zal in 2060 de bevolking 25 miljoen inwoners zijn waarvan 12,1 miljoen oorspronkelijke Nederlanders. Zelfs met terughoudend migratiebeleid zal de bevolking stijgen tot 18-22 miljoen in 2060. Veel oorspronkelijke Nederlanders emigreren.

In 2016 leefde 16 % van de niet-Westerse migranten van uitkeringen, tegenover 2 % van de oorspronkelijke Nederlanders. Niet-Westerse migranten kosten Nederland 7,2 miljard euro per jaar. Ter vergelijking kostte defensie 7,9 miljard in 2017. Bron: Clovis Institute.

Maakt u zich zorgen over dit alles of heeft u wellicht ideeën voor oplossingen? Hecht u er waarde aan dat hierover gedebatteerd wordt? Vorige week zagen we dat het NRC hier geen voorstander van is, want ze gaven mij geen gelegenheid tot een weerwoord. Steun het open debat en kom daarom op 8 december naar de presentatie van mijn nieuwe boek in Amersfoort. Er is gelegenheid is om gezellig te borrelen en te netwerken en realistische inzichten te delen met gelijkgestemden. Klik op deze link om uzelf aan te melden.


avatar

Dr. Sid Lukkassen studeerde geschiedenis en filosofie. Hij is onafhankelijk onderzoeker en auteur van onder meer Avondland en Identiteit en De Democratie en haar Media. Komt uit een nest van no-nonsense middenklassers en hardwerkende arbeiders. Schrijft om te verbinden. Motto: clarity is the ultimate sophistication.