Etentje met politiedirecteur in opdracht van Chinees

Van spionage verdachte Aziaat liet Filip Dewinter jarenlang allerlei zaakjes regelen

 RV Filip Dewinter bij uitreiking prijs Xi Lu (Chinees die ereteken ontvangen heeft tijdens ceremonie in Peking)
( De omstreden “islamsafari” van Vlaams-Belangkopstuk Filip Dewinter en zijn Nederlandse collega Geert Wilders) 
Filip Dewinter was jarenlang adviseur bij een vzw die volgens Staatsveiligheid “intrinsiek verbonden is met het Chinese propagandaysteem” en die zich schuldig heeft gemaakt aan zogenaamde inmengingsactiviteiten. Zeg maar: spionage. Het Vlaams Belang-kopstuk organiseerde evenementen in het parlement, maakte reizen naar China en Kazachstan en ging eten met invloedrijke figuren. Allemaal op kosten van een Chinese ‘vioolbouwer’.

Heeft een Belgisch parlementslid zich voor de kar van de Chinese overheid laten spannen? Het is de vraag die zich stelt nu blijkt dat Filip Dewinter jarenlang advies heeft verleend aan een Chinees die ons land is uitgezet op verdenking van zogenaamde inmengingsactiviteiten. Dat is een term die de Staatsveiligheid gebruikt voor buitenlanders die pogingen ondernemen om – in opdracht van een andere overheid – onze politieke instellingen, partijen of overheden te infiltreren. Het is niet te vergelijken met economische of militaire spionage, maar eerder met lobbywerk. In dit geval zouden de Chinezen geprobeerd hebben om een politiek en zakelijk netwerk uit te bouwen dat ze later konden inzetten voor allerhande beïnvloeding. Ze deden dat onder het mom van een vzw die culturele evenementen organiseerde, maar die dus vooral geïnteresseerd was in het creëren van politieke relaties.

Filip Dewinter is jarenlang adviseur geweest bij een vzw die door de Staatsveiligheid verdacht wordt van Chinese spionage. Hij kreeg onkosten vergoed en had zelfs een ontmoeting met een directeur van de federale politie in opdracht van de Chinezen, zo bericht Het Laatste Nieuws maandag. Het parket bestudeert het dossier.

Vijf jaar lang heeft een vzw uit het Antwerpse geprobeerd om in ons land een politiek en zakelijk netwerk uit te bouwen, met steun van de Chinese overheid. De vzw organiseerde vooral culturele evenementen en probeerde langs die weg politici en zakenmensen te bereiken. Staatsveiligheid deed een onderzoek en stelt vast dat de organisatie zich gewaagd heeft aan zogenaamde ‘inmengingsactiviteiten’. Dat zijn ongeoorloofde pogingen om beslissingsprocessen in ons land te beïnvloeden.

De stichter van de vzw, de Chinees Shao Changchun, is eind vorig jaar het land uitgezet. Staatsveiligheid ontdekte dat Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zeer nauwe banden onderhield met Shao en zijn vzw. Zo had hij een etentje met een directeur van de federale politie op vraag van de Chinezen. Hij reisde ook verschillende keren naar China, ging eten met de ambassadeur van Oezbekistan en verbleef vijf dagen in Kazachstan op kosten van de verdachte vzw.

Het dossier zit ondertussen bij het parket waar het wordt bestudeerd. Dewinter ontkent dat hij op de hoogte was van verdachte banden tussen de vzw en de Chinese overheid. ‘Ik heb geen deontologische fout gemaakt, laat staan dat er strafrechtelijke feiten zouden zijn gepleegd’, zegt hij in de krant.