Het maakt mij boos. Vele boeren maken een investeringsplan om uit te breiden. Zo ook Agnes van het programma Boer zoekt vrouw. Alles geregeld en goedgekeurd door de overheden. Na een paar jaar hebben de heren zich klaar blijkbaar vergist en moeten de boeren een gedeelte van hun koeien afslachten, want de heren moeten vrede houden met samenleving, politiek en milieuorganisaties.

Column koningswegmagazine:
Uit recente gebeurtenissen blijkt dat boeren steeds vaker ten onrechte in het verdachtenbankje worden gezet. Het middel eerst beschuldigen en dan pas bewijzen, blijkt nu ook door Vadertje Staat toegepast te worden. Je mag je afvagen of de rechtsstaat waar Nederland zo prat op gaat, daarmee gediend is. Moet Zwarte Piet steeds witter, de boer wordt steeds zwarter afgeschilderd. Niet langer alleen door dogmatische groepen zoals bepaalde politieke stromingen en natuurorganisaties, maar de laatste jaren ook door de verantwoordelijke staatssecretarissen en de huidige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten. Het is een beproefd middel: eerst een stemming creëren en dan maar zien hoe het uitpakt. Politici willen graag moreel scoren en huppelen aan de leiband van de natuurorganisaties, die baat hebben bij het angst aanpraten bij de bevolking: namelijk meer invloed, meer leden en meer subsidie. Wie hier aan meedoet, krijgt een wit voetje bij deze organisaties.

Het is een toenemende strategie waar lokale politici ook aan gesnuffeld hebben en hun morele revenuen uit denken te putten. Zie het College van B&W van Bronckhorst, dat geheel in strijd met de normen van de evenredige vertegenwoordiging, een GroenLinkser door de strot geduwd kreeg. Er weerklonk dan ook meteen het credo dat Bronckhorst uit louter zombiegrond zou bestaan, en dat natuurlijk door totaal verkeerd handelende boeren. Met zombiegrond wordt niets anders bedoeld dan grond die morsdood is. Niet dat de heren van het college van B&W daar onderzoek naar gedaan hebben. De terminologie is dan ook afkomstig van de activistische hoogleraar van de Radboud Universiteit Henk Siepel, van wiens hand niet geheel toevallig ook het omstreden Duitse insectenonderzoek is waaruit zou blijken dat 70 procent van de insecten verdwenen is en waar Natuurmomenten maar meteen misbruik van maakte door het op de Nederlandse situatie te projecteren. Niet dat er in Nederland ooit een integraal insectenonderzoek verricht is waaruit dat blijkt. Dat deze universiteit een meer dan unfaire afkeer van onze landbouwsector koestert zagen we al eerder met een andere hoogleraar van deze universiteit. Daarmee aantonend dat wetenschap zich steeds meer op het glibberige terrein van het activisme toont en beschuldigen ventileert nog voor ze bewezen zijn.

Boeren worden met suggestieve beschuldigen omsingeld zodat de bevolking voor de natuurorganisaties en tegen de boer kiest. De waarheidsvinding krijgt hierbij slechts een secundaire rol toegemeten, zoals ook weer uit de vooringenomenheid van minister Carola Schouten inzake de pluimveesector blijkt. Of ze wederom de arrogantie van de macht zal tonen, zal nog moeten blijken. Maar in een eerder situatie bleef haar mea culpa uit. Die zou waarschijnlijk bij natuurorganisaties in een verkeerd keelgat geschoten zijn. Hoe zwarter je de boer afschildert hoe witter je voetje bij deze organisaties.

Recent kwam naar boven dat onder boeren een verhoogd percentage suïcidale geneigdheid voorkomt. Betreffende de Franse, Duitse en Belgische boeren zijn daar statistieken over en die tonen een onrustbarend beeld. In een der allerbelangrijkste agrarische  landen van de wereld, dat ons land toch is,  heeft men verzuimd daar onderzoek naar te doen. Het inhakken op boeren staat nog steeds als de meest favoriete actie te boek, maar in het welzijn van boeren wordt geen enkele interesse getoond.

Ruim een jaar geleden schreef de Trouw columnist Sylvain Ephimenco een kille waarschuwing over dit probleem, maar in een land waar men de boer liever ziet gaan dan hem voor zijn voedsel te bedanken, is er in dat jaar helemaal niets gebeurd en doet mevrouw de minister hoogverbaasd over de hoge suïcidegraad onder boeren. Als het kalf verdronken is dempt men de put, lijkt het algemene beeld hierover. De tijd lijkt rijp voor een rehabilitatie van de Nederlandse boer, want hoe je het ook wendt of keert, uit de handen van zijn criticasters zal nimmer het boordnodige voedsel komen.