De commissie-Remkes doet een groot aantal aanbevelingen, zoals:

Commissie-Remkes: beter luisteren naar lageropgeleiden

– Er moet een bindend correctief referendum komen, met een uitkomstdrempel

van ruim 33 procent van de kiesgerechtigden:

Het lijkt eenvoudig maar dat is het zeker niet. We hebben een democratisch gekozen tweede kamer, waarvoor we om de vier jaar naar de stembus gaan. Maw dat zou een tweede kamer overbodig maken. 

Wel is er iets voor te zeggen om de burgers meer direct te betrekken bij politieke besluiten.

Hoe dan?

Gedeelte van de tweede kamer of een x aantal burgers wil een referendum over een bepaald onderwerp/besluit.

Voorbeeld.”Referendum over tekenen Marrakech-pact “

Weten de burgers voldoende over de gevolgen van voor en nadelen van dit pact. Alvorens men besluit dit referendum te houden zal een onafhankelijk instituut of de rechter eerst moeten onderzoeken of de burgers voldoende zijn geïnformeerd. Zo ja dan kan men tot uitvoering overgaan.

Maar het gaat om heel Nederland dus 100% stem gerechtigden. Maw uitkomstdrempel moet minimaal gelijk zijn met het percentage opkomst van de laatste tweede Kamerverkiezingen. Mocht de uitkomst percentage gelijk of hoger zijn dan de tweede Kamerverkiezingen dan is de uitslag bindend, mocht dat lager zijn dan is de uitslag raadgevend.

 

Voorkeursstemmen, bijvoorbeeld op een regionale kandidaat, moeten meer

gewicht krijgen bij Tweede Kamerverkiezingen: Deze stelling lijkt mij overbodig, want bij deze verkiezingen behoren geen verschil van personen te zijn.

– Er moet een gekozen formateur komen, waarbij de kiezer bij de Tweede

Kamerverkiezingen drie voorkeuren mag aangeven: een formateur kan niet door het volk op dat moment gekozen worden. Het is niet democratisch, omdat de uitslag van de verkiezingen nog niet bekend zijn. 

 

– Een minderheidskabinet moet een reële optie worden in Formaties.

Een minderheidskabinet moet altijd mogelijk zijn als de grootste partij dat zou willen. Een minderheidskabinet heeft ook voordelen. Het belangrijkste is dat het politieke debat veel meer in de Tweede Kamer zal plaatsvinden en minder in de achterkamertjes. Dat zal leiden tot meer transparante en sprankelende debatten. Het volk zal het als politiek positief kunnen ervaren.

 

EXTRA AANVULLING .

EERSTE KAMER IS TOTAAL OVERBODIG ( maak daarvoor het referendum mogelijk )De Eerste en Tweede Kamer vormen samen de Staten-Generaal, ook wel parlement of volksvertegenwoordiging genoemd. Tweede Kamerleden (150) worden gekozen door de bevolking Eerste Kamerleden (75) worden niet rechtstreeks door de bevolking gekozen. Zij worden één keer in de vier jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Deze leden komen iedere dinsdag bij elkaar om besluiten goed of af te keuren, ingebracht door de tweede kamer. 

– Maak van 5 mei een verplichte vrije dag voor de vrijheid. : Het zou mooi zijn, want onze vrijheid is een groot goed.