UPDATE veranderingen 2019 Dit verandert per 1 januari 2019 voor familiezaken: kinderopvang, kinderbijslag, erven, schenken en giften en medische zorg: zorgverzekering, zorgtoeslag en tandartstarieven

UPDATE veranderingen 2019 Dit verandert per 1 januari 2019 voor familiezaken: kinderopvang, kinderbijslag, erven, schenken en giften en medische zorg: zorgverzekering, zorgtoeslag en tandartstarieven

UPDATE scroll naar beneden voor meer veranderingen in 2019

Dit verandert per 1 januari 2019 voor familiezaken: kinderopvang, kinderbijslag, erven, schenken en giften

Jasperien van Weerdt6 uur 4601

Het kabinet trekt komend jaar extra geld uit voor ouders van jonge kinderen. Ook gaan de fiscale vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen iets omhoog. Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor familiezaken in het nieuwe jaar.

Goed nieuws voor ouders: zij krijgen komend jaar wat extra ondersteuning, omdat het kabinet extra geld uittrekt voor kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget. Verder worden de vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen iets verhoogd.

In deel 2 van de jaarlijkse serie van Business Insider over veranderingen in het nieuwe jaar: de wijzigingen op het gebied van kinderopvang, schenken, erven en doneren aan goede doelen.

Meer kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt komend jaar fors verhoogd. Dit komt vooral omdat de eisen van het aantal pedagogisch medewerkers op babygroepen zijn aangescherpt, waardoor de opvangkosten van kinderdagverblijven stijgen. Pedagogisch medewerkers mogen straks namelijk nog maar drie baby’s per persoon opvangen in plaats van vier.

De maximum uurprijs (het door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) stijgt naar 8,02 euro voor opvang op een kinderdagverblijf. Nu is dat nog 7,45 euro.

Voor gastouderopvang komt het bedrag uit op 6,15 euro voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Nu is dat nog 5,91 euro. Deze verhoging is alleen een indexatie.

Voor buitenschoolse opvang gaat het maximale uurtarief wel omlaag, van 6,95 euro naar 6,89 euro. Ook dit heeft te maken met de bemanning op groepen: pedagogisch medewerkers mogen grotere groepen opvangen, waardoor de kosten dalen.

Betaal je meer dan het maximum uurtarief, dan moet je het extra bedrag uit eigen zak betalen. Vergeet met het oog op de verhoging niet de actuele uurtarieven tijdig door te geven aan de Belastingdienst.

Je hebt per kind in totaal recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Heb je meer kinderen die kinderopvang genieten, dan krijg je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen voor gezinnen tot een bepaald inkomen. Komend jaar komen meer gezinnen hiervoor in aanmerking.

Of dit voor jou geldt, hangt komend jaar niet alleen af van je inkomen, maar ook van je vermogen. Heb je te veel vermogen, dan val je buiten de boot. Voor een alleenstaande ouder ligt de grens op 114.776 euro en voor partners op 145.136 euro.

Kinderbijslag

De kinderbijslag gaat omhoog. Maar hiervoor moet je wel wachten tot 1 april. Vanaf dat moment ontvang je voor elk kind van 0 tot en met 5 jaar 62 euro per jaar extra. Voor een kind tussen de 6 en 12 jaar gaat het bedrag op jaarbasis omhoog met 79 euro en voor kinderen tot 18 jaar met 89 euro.

Alimentatie

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast aan de inflatie. In 2019 wordt dit bedrag geïndexeerd met 2 procent.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat komend jaar nog verder omhoog. Na de jaarwisseling stijgt deze met vier maanden naar 66 jaar en vier maanden. Dit betekent dat je nog langer AOW-premies moet betalen en je de AOW-uitkering ook later zult ontvangen.

Schenken

Wie grote bedragen schenkt, moet daarover belasting betalen. Maar een deel van het bedrag is vrijgesteld. Deze vrijstellingen gaan elk jaar wat omhoog en dus ook in 2019.

Ouders mogen komend jaar 5.428 euro belastingvrij schenken aan hun kind. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van 2.173 euro.

Verhoogde schenkingsvrijstellingen

Daarnaast mogen ouders aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken. Dit is komend jaar 26.040 euro.

Wordt het bedrag aangewend voor een dure studie, dan kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een hogere eenmalige vrijstelling van 54.246 euro.

Vloeit de schenking naar een eigen woning, dan geldt een nóg hogere eenmalige vrijstelling van 102.010. 1.210 euro meer dan de huidige schenkingsvrijstelling van 100.800 euro. Van deze laatste vrijstelling kunnen ook niet-kinderen gebruik maken, mits zij in de bovengenoemde leeftijdscategorie vallen.

Wel vervalt de overgangsregeling voor deze schenkingsvrijstelling voor ouders die eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling en de belastingvrije schenking willen aanvullen.

Erven

Ook de vrijstelling voor de erfbelasting wordt naar boven bijgesteld. De hoogte van deze vrijstelling hangt af van de relatie die jij met de overledene had.

Voor partners stijgt deze vrijstelling in januari naar 650.913 euro. Voor kinderen en kleinkinderen bedraagt de vrijstelling straks 20.616 euro, voor ouders is dat 48.821 euro en voor overige erfgenamen 2.173 euro.

Ontvang je een erfenis of een schenking, dan ben je voor het bedrag boven de vrijstelling belasting verschuldigd. Er gelden voor iedereen twee schijven: voor de eerste 124.727 euro boven de vrijstelling betaal je een lager percentage dan voor het bedrag dat hierboven komt.

Voor partners en kinderen bedragen deze tarieven respectievelijk 10 procent en 20 procent. Voor kleinkinderen is dit 18 en 36 procent en voor overige ontvangers 30 en 40 procent. Deze percentages blijven ongewijzigd.

Giften

Wie geld doneert aan een goed doel, kan een deel van dit bedrag aftrekken, mits het totale bedrag aan giften hoger is dan 1 procent van het verzamelinkomen (de totale inkomsten van jou en je partner, min eventuele aftrekposten), met een minimum van 60 euro.

Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. De bovengenoemde drempel geldt niet voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze bedragen zijn al jaren hetzelfde.

Meer informatie over giften aan goede doelen vind je in dit artikel.

LEES OOK: Dit verandert per 1 januari 2019 voor medische zorg: zorgverzekering, zorgtoeslag en tandartstarieven

Dit verandert per 1 januari 2019 voor medische zorg: zorgverzekering, zorgtoeslag en tandartstarieven

Jasperien van Weerdt22 Dec 2018 45150

Het nieuwe jaar gaat vaak gepaard met veranderingen die invloed hebben op je portemonnee. Business Insider zet de wijzigingen per 1 januari op een rijtje in een serie artikelen. Vandaag behandelen we de veranderingen die belangrijk zijn voor het ondergaan van medische zorg.

In Nederland ben je verplicht verzekerd voor medische zorg. Ieder jaar krijg je vanaf november tot en met 31 december de mogelijkheid om over te stappen op een andere zorgverzekeraar. De basisverzekering is verplicht, daarnaast kun je nog een aanvullende verzekering nemen.

Voor je basisverzekering ben je komend jaar gemiddeld 76,92 euro duurder uit. Maar het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis loopt op tot ruim 400 euro per jaar, dus shoppen loont.

Ook wordt er in aanvullende verzekeringen flink gesnoeid in de vergoedingen van alternatieve geneeswijzen. Hoe ziet onze zorg er komend jaar uit?

Wat verandert er komend jaar voor je portemonnee? Aan het eind van het jaar brengt BusinessInsider dit traditiegetrouw in kaart met een serie artikelen. We trappen vandaag af met de zorg.

Basispakket

Komend jaar krijg je zware paracetamol (1000 milligram), vitamine D en calcium niet meer vergoed uit het basispakket. Je moet die middelen dan zelf bekostigen.

Het goede nieuws is dat er een bovengrens komt voor de eigen bijdrage voor medicijnen, van 250 euro per persoon per jaar. Nu geldt hiervoor nog geen maximum. Bedenk wel dat de prijzen van veel medicijnen en hulpmiddelen komend jaar omhoog gaan vanwege de btw-verhoging van 6 naar 9 procent.

Verder wordt het basispakket weer iets verder uitgebreid. Zo wordt de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voortaan vergoed door je verzekeraar. Dat is een tweejarig programma dat zich richt op een gezondere leefstijl, voor mensen met overgewicht.

Ook wordt de vergoeding van zittend ziekenvervoer ruimer. Nu dekt de verzekeraar alleen ritjes als je een behandeling moet ondergaan, maar vanaf 1 januari wordt ook vervoer naar consulten, onderzoek en controles vergoed, mits deze te maken hebben met de behandeling.

Patiënten met de longziekte COPD krijgen komend jaar oefentherapie vergoed vanaf de eerste behandeling. Ze hoeven dus niet meer de eerste twintig behandelingen zelf te betalen. Wel wordt het aantal behandelingen gemaximeerd. In het eerste jaar worden er hooguit 70 betaald door de verzekeraar. Daarna hangt het aantal vergoede behandelingen af van de ernst van de ziekte.

Premie basispolis

Geen enkele verzekeraar verlaagt de premie volgend jaar. Wel houden Promovendum en Besured hun tarieven gelijk.

Voor een basisverzekering betaal je komend jaar gemiddeld 118,34 euro per maand, zo becijferde Zorgwijzer.nl onlangs. Dat komt neer op 1.420,08 euro per jaar, ofwel een stijging van 76,92 euro op jaarbasis. In deze berekening zijn alle polissoorten (budget, natura, combinatie en restitutie) meegenomen.

Hoewel het basispakket bij elke verzekeraar gelijk is, loont het toch de moeite om prijzen te vergelijken. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basispolis bedraagt volgens Zorgwijzer.nl maar liefst 423 euro op jaarbasis.

Je kunt overigens vaak ook wat besparen op je zorgkosten door de jaarpremie in één keer te betalen.

Aanvullende verzekering

Aanvullende zorgverzekeringen zijn een stuk lastiger te vergelijken, omdat de dekkingen sterk van elkaar verschillen. Het is verstandig om de huidige polisvoorwaarden naast de vergoedingen in 2019 te leggen. In sommige gevallen wordt de dekking fors beperkt of stijgt de premie. Zo hebben diverse verzekeraars het mes gezet in het aantal behandelingen voor fysiotherapie en de vergoeding voor de tandarts verlaagd. Een handig overzicht van premies en dekkingen vind je in dit overzicht van vergelijkingssite Independer.

Veel verzekeraars gaan flink snoeien in de dekkingen voor alternatieve behandelingen. BusinessInsider zocht onlangs uit wat komend jaar nog wel wordt vergoed. Lees hier welke verzekeraars alternatieve geneeswijzen vergoeden in da aanvullende verzekering. 

Daarnaast loont het de moeite om je pakket te vergelijken met andere verzekeraars, omdat je hier soms behoorlijke kostenbesparingen kunt realiseren. Wees ook kritisch op de dekking en verzeker je alleen voor zorg die je echt nodig hebt.

Wil je switchen van verzekeraar, dan moet je er wel snel bij zijn. Je moet je vóór 1 januari je huidige polis opzeggen en voor 1 februari een nieuwe verzekering kiezen. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

De belangrijkste informatie die je nodig hebt bij je besluit om wel of niet over te stappen vind je hier.

Wist je trouwens dat het bij sommige verzekeraars mogelijk is om een losse aanvullende verzekering af te sluiten, zonder dat je daar ook een basisverzekering neemt? Check wel of je hiervoor geen extra toeslag verschuldigd bent.

Tandarts

De tandartstarieven worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven voor komend jaar vind je in dit document.

Let wel: dit zijn maximumtarieven. Tandartsen kunnen ook lagere bedragen in rekening brengen. Ook kan de ene tandarts een iets uitgebreidere behandeling geven dan de andere, door bijvoorbeeld extra foto’s te maken. Hierdoor ben je niet overal even goedkoop uit.

Wist je trouwens dat de tandarts verplicht is om je vóór je in de stoel stapt een kostenbegroting te geven als hij verwacht dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro?

Eigen risico

Het verplichte eigen risico blijft in 2019 gelijk. Dit betekent dus dat je net als dit jaar de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen. Je betaalt het eigen risico voor vrijwel alle zorg, behalve voor een bezoek aan de huisarts of verloskundige, kraamzorg, wijkverpleging en zorg uit de aanvullende verzekering. Ook de zorg- en tandartskosten voor kinderen tot achttien jaar vallen buiten het verplichte eigen risico.

Wie wil besparen op de zorgkosten, kan besluiten om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Dat kan een aantrekkelijke premiekorting opleveren. Bedenk wel dat deze optie loont alleen als je nauwelijks een beroep doet op gezondheidszorg. Dat valt vooraf helaas niet te voorspellen. Met één ziekenhuisopname bent je het kostenvoordeel kwijt.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat komend jaar fractioneel omhoog. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt met 5 euro per maand naar 99 euro. Dat komt neer op 1.188 euro per jaar: 60 euro meer dan dit jaar. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 16 euro per maand naar 192 euro. Dat komt neer op naar 2.304 euro per jaar.

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag je inkomen niet hoger zijn dan 29.500 euro (tegen 28.500 euro nu). Voor partners geldt een limiet van 37.500 euro (tegen 35.500 euro nu). Deze grenzen zijn dus iets verhoogd.

Update 1 jan 2019

Dit verandert per 1 januari 2019 voor ondernemers, gepensioneerden en werknemers: aftrekposten, pensioenen en vaderschapsverlof

Een lagere vennootschapsbelasting, een btw-verhoging, een langer vaderschapsverlof en een nieuwe regeling voor kleinere pensioentjes… Wat heeft 2019 in petto voor de hardwerkende Nederlander?

Het aftellen voor de jaarwisseling is begonnen. In de aanloop naar 2019 neemt Business Insider per thema de belangrijkste financiële veranderingen voor je portemonnee door.

In het laatste deel van de serie staan ondernemers, werknemers en gepensioneerden centraal. Wat gaat er komend jaar veranderen?

Lagere vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat vanaf komend jaar stapsgewijs omlaag. Het tarief over de eerste schijf (voor het gedeelte van de winst tot en met 200.000 euro) zakt van 20 naar 19 procent. Het tarief in de tweede schijf blijft ongewijzigd op 25 procent.

In 2020 en 2021 worden de tarieven nog verder verlaagd.

Beperking afschrijving gebouwen

Ondernemers kunnen voor de vennootschapsbelasting gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als die in de boeken staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde.

Er geldt wel een overgangsregeling. Als je het gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik hebt genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar hebt afgeschreven, mag je alsnog drie jaar volgens de oude regels afschrijven.

Hogere btw

Het lage btw-tarief gaat vanaf januari omhoog van 6 naar 9 procent.

Lees ook: Deze 12 dingen worden vanaf 1 januari 2019 duurder door de hogere btw – van de schilderbeurt van je huis tot een kaartje voor voetbal

Minder lang verlies verrekenen met winst

Ondernemers mogen vanaf 2019 nog maar over maximaal zes boekjaren verliezen verrekenen met de winst in box 2. Nu is dat nog negen jaar. Heb je afgelopen jaar verlies geleden, dan mag je dat verrekenen tot 2027. Maar lijd je komend jaar verlies, dan mag je dat nog maar verrekenen tot 2025.

Het is wel toegestaan om de verliezen van dit jaar en volgend jaar eerder te verrekenen dan de eerdere verliezen.

Voorlopig geen boetes voor wet DBA

Zzp-ers en opdrachtgevers hoeven ook komend jaar niet bang te zijn voor een boete of naheffing van de fiscus voor het niet naleven van de Wet DBA (officieel: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. De wet wordt in elk geval tot 1 januari 2020 niet gehandhaafd, behalve voor kwaadwillende bedrijven.

In de tussentijd werkt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan een nieuwe regelgeving.

Sommige aftrekposten iets aangepast

Voor ondernemers bestaan er diverse interessante aftrekposten voor investeringen. Er zijn drie smaken: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek.

… zoals de KIA

De KIA is het meest bekend. Deze is bedoeld voor ondernemers die kleine tot middelgrote investeringen doen. Komend jaar gaat de bovengrens om voor aftrek in aanmerking te komen omhoog van 314.673 euro naar 318.449 euro. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert moeten wel in aanmerking komen voor deze aftrekpost.

… en de EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. Het aftrekpercentage voor de EIA daalt al enkele jaren, maar komend jaar gaat die daling een stuk harder. Nu kunnen ondernemers nog 54,5 procent van de aanschafkosten aftrekken van de winst. In 2019 daalt dit naar 45 procent: minder dan de helft dus.

Net als dit jaar kom je alleen in aanmerking voor deze aftrekpost bij investeringen boven de 2.500 euro.

Andere aftrekposten blijven gelijk

De Milieu-investeringsaftrek (MIA), gericht op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, blijft ongewijzigd. Ook andere bekende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de starters- en stakingsaftrek veranderen niet. Dat geldt eveneens voor de mkb-winstvrijstelling.

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) daarentegen gaat wel iets omhoog, van 12.623 euro naar 12.775 euro. Als je in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij jou in die periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek is toegepast, wordt de aftrek verhoogd met 6.391 euro. Dat is een iets hoger bedrag dan dit jaar (6.315 euro).

Hogere inleg FOR

De Fiscale Oudedag Reserve (FOR) is een bedrag dat je als ondernemer in mindering mag brengen op de winst. Je hoeft hierover geen belasting te betalen tot je jouw bedrijf beëindigt. Komend jaar kun je hetzelfde percentage van je winst gebruiken voor de FOR als nu: 9,44 procent. De maximale inleg neemt wel iets toe, van 8.775 euro naar 8.999 euro.

Lees ook: Stoppen als zzp’er? Deze 6 stappen moet je nemen voor de Belastingdienst, KvK, je pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Langer vaderschapsverlof

Vanaf komend jaar hebben partners na de geboorte van hun kind recht op vijf dagen betaald verlof in plaats van twee. Deze dagen moet je in de eerste vier weken na de bevalling opnemen. Dit hoeft dus niet meteen nadat je kind is geboren.

Verder wordt het adoptie- en pleegverlof voor ouders verruimd van vier naar zes weken. In deze periode hebben werknemers recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Hogere ontslagvergoeding

Wie wordt ontslagen, kan recht hebben op een ontslag- of transitievergoeding. De maximale transitievergoeding wordt komend jaar verhoogd naar 81.000 euro óf een jaarsalaris, als dat hoger is dan 81.000 euro. Nu is dat nog 79.000 euro.

De transitievergoeding kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor scholing.

Regels kleine pensioentjes op de schop

Veel mensen hebben her en der minipensioentjes opgebouwd, bijvoorbeeld voor bijbaantjes. De regels voor deze pensioenen gaan op de schop. Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen van meer dan 2 euro en minder dan 474,11 euro bruto per jaar samenvoegen met je huidige pensioen. De pensioenen worden dan over minder potjes verdeeld en zijn zo minder versnipperd.

Heel kleine pensioentjes van minder dan 2 euro per jaar, komen te vervallen.

Meer informatie hierover vind je in dit artikel.

Heffingskortingen en belastingschijven aangepast

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting, hoe minder belasting je hoeft te betalen en hoe meer je dus netto overhoudt. Komend jaar veranderen diverse heffingskortingen.

Ook stijgt, zoals hiervoor is aangegeven, het belastingtarief van de eerste schijf, terwijl de tarieven van de andere schijven omlaag gaan. Wat er verandert en wat dit betekent voor je koopkracht, kun je lezen in dit artikel.

Hogere belastingvrijstelling vrijwilligerswerk

Wie vrijwilligerswerk doet, mag hiervoor jaarlijks maximaal 200 euro belastingvrij vergoed krijgen, tot maximaal 1.700 euro per jaar. Nu ligt die grens nog op 1.500 euro.

Verder mogen mensen met een WW-uitkering vanaf komend jaar ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties zonder winstoogmerk die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld makkelijker aan de slag bij een sportclub zonder dat ze het risico lopen om te worden gekort op hun uitkering.

Minimumloon iets omhoog

Het minimum loon gaat op 1 januari 2018 met ruim 21 euro omhoog. Werknemers vanaf 22 jaar hebben bij een fulltime dienstverband recht op 1.615,80 euro per maand.

Uitkeringen, zoals de AOW en de WIA, stijgen mee, omdat deze zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.

AOW-leeftijd verder omhoog

De AOW-leeftijd stijgt met vier maanden naar 66 jaar en vier maanden. Dit betekent dat je nog langer AOW-premies moet betalen en je AOW-uitkering ook later zult ontvangen.

De komende jaren gaat de AOW-leeftijd nog verder in stappen omhoog, naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Daarna wordt de verhoging gekoppeld aan de levensverwachting. Omdat deze minder hard stijgt dan verwacht, gaat de AOW-gerechtigde leeftijd in 2023 en 2024 niet verder omhoog en blijft deze dus 67 jaar en drie maanden.

De overheid kondigt steeds vijf jaar van tevoren aan in hoeverre de AOW-leeftijd stijgt, zodat iedereen de tijd heeft om waar nodig wat extra te sparen voor het pensioen.

Hogere ouderenkorting

Er is nog meer goed nieuws. De maximale ouderenkorting wordt met 178 euro verhoogd, waardoor gepensioneerden netto meer te besteden hebben.

Verder wordt deze belastingkorting vanaf komend jaar geleidelijk afgebouwd, vanaf een inkomen boven de 36.786 euro. Dat is gunstig voor ouderen met een inkomen tussen de 36.000 en 47.000 euro. Nu vallen pensioengerechtigden nog in één keer terug van een korting van 1.418 euro naar 72 euro, als zij de grens van 36.783 euro passeren.

… en stijging AOW-uitkering

Verder stijgt de AOW-uitkering. Partners die beiden AOW ontvangen en waarbij de heffingskorting wordt toegepast ontvangen 18,74 euro netto meer per persoon. Alleenstaanden krijgen er 31,89 euro bij.

Pensioenen: kleine pensioenen gaan er iets op achteruit

Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot 1.750 euro per maand gaan er volgens salarisdienstverlener ADP komend jaar netto iets op achteruit. Dit varieert van 0,75 euro tot 2,49 euro per maand, afhankelijk van de hoogte van het pensioen.

Dit is te wijten aan de verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf en een hogere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

… maar anderen houden netto meer over

Vanaf een aanvullend pensioen van 1.800 euro per maand gaan gepensioneerden er volgens ADP wel op vooruit, dankzij de lagere belastingtarieven in de tweede en derde schijf. Dit bedrag loopt uiteen van 6,33 euro tot 19,84 euro per maand.

Hoger vermogen bijstandsuitkering

Zit je in de bijstand, dan mag je komend jaar een iets hoger vermogen bezitten. Ben je een alleenstaande ouder of voer je een gezamenlijke huishouding, dan mag je 12.240 euro aan eigen vermogen hebben, zoals spaargeld. Nu is dat nog 12.040 euro.

Voor alleenstaanden ligt de grens op 6.120 euro, 100 euro meer dan nu. Bij de berekening van het eigen vermogen telt ook de eventuele overwaarde op een eigen huis mee.

Dit zijn nog meer dingen die veranderen in 2019:

 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Het weer

Follow Us

  Kalender

  december 2018
  MDWDVZZ
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

  Pin It on Pinterest

  Share This