Dijkhoff heeft dit regeerakkoord getekend, ja, maar ze mogen in tweede kamer hun inbreng geven of ze ergens mee eens kunnen zijn of niet. Dit ontwerpakkoord is van na de coalitievorming!!  Het is duidelijk dat het klimaatakkoord voor heel velen niet betaalbaar zal zijn.

De VVD denkt en werkt vanuit het liberalisme. Dat betekent dat wij een samenleving willen waarin mensen zo veel mogelijk vrijheid hebben. De VVD heeft vijf liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Vanuit sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid kan het Klimaatakkoord niet doorgaan, zoals de coalitie voor ogen had.

M.a.w. Coalitiegenoot D’66 en minder maar ook CU zullen hun standpunten moeten herzien en anders is het einde van het kabinet in zicht.

Als men het niet bij zou stellen dan hebben we een groot probleem.