Opiniepeiling Maurice de Hond: Maar klein deel achterban VVD en CDA vindt dat Klimaatakkoord moet worden overgenomen

Posities van partijen voor verkiezingen lijken nu vast te liggen

Door: , 9:45, 13 januari  Achterban VVD en CDA

De afgelopen vier weken zijn er weer geen verschuivingen in politieke voorkeur geweest. Het lijkt erop dat de positie van de verschillende partijen ten aanzien van de huidige coalitie en de politieke ontwikkelingen is uitgekristalliseerd. Het zou me niets verbazen, behalve als er een kabinetscrisis komt, dat tot aan de verkiezingen over ruim 2 maanden, er electoraal weinig zal verschuiven. En dat zou dan een fors verlies betekenen voor ieder van de regeringspartijen, behoudens de ChristenUnie.

Terwijl bijna twee derde van de kiezers van D66 en ChristenUnie vindt dat het Klimaatakkoord integraal door het kabinet moet worden overgenomen is dat bij kiezers van VVD en CDA maar een klein deel (resp. 20 en 16 procent).

Ook de andere antwoorden op de vragen over het Klimaatakkoord, zoals uit de tabellen blijkt (pdf), toont een tweedeling in de coalitie. Kiezers van VVD hebben standpunten die meer op die van FvD lijken dan op die van D66. Kiezers van het CDA verschillen met die van de VVD t.a.v. het financiële gedeelte. Die van de VVD zijn meer bereid financiële offers te brengen dan die van het CDA.

79 procent van de Nederlanders vindt dat er een belasting dient te komen op CO2 uitstoot van grote bedrijven.

Ten slotte zijn er stellingen voorgelegd over de Nashville verklaring. Het beeld daarbij is duidelijk. 10 procent van de Nederlanders staat achter die verklaring. Bij CDA-kiezers is het 18 procent.

Het vertrouwen in Kees van der Staaij is bij de kiezers van de meeste partijen fors gedaald. Hij is van de middenmoot gedaald naar de voorlaatste plaats van alle fractievoorzitters. Wel is het zo dat vrijwel alle SGP-kiezers in onze steekproef achter hem en de verklaring staan.