Partijen willen verruiming kinderpardon, CDA draait onder druk zoals altijd

Ouders die bewust kleine kinderen inzetten worden dus beloond, aanzuigende werking neemt toe

Door: , 11:21, 19 januari 2019

Drammen en huilen wérkt gewoon

Regeringspartij CDA sluit zich aan bij de partijen binnen de coalitie die een versoepeling van het kinderpardon willen. De partij wil dat nu samen met D66 bereiken. De partijen willen dat het pardon ruimer wordt toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Samen met de ChristenUnie (CU) zijn nu drie van de vier partijen binnen de coalitie met de VVD voor een versoepeling.

Bij de vorming van de regering waren D66 en CU al voorstander van verruiming. De christendemocraten hielden de boot af, maar ze zijn nu overstag. “Het is niet houdbaar wat er nu gebeurt”, aldus CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg bij de NOS na berichtgeving door het AD. “Het CDA is tot een ander inzicht gekomen door kritiek van het Europese Hof van Justitie. Ook zeggen deskundigen dat het niet goed gaat met deze kinderen omdat ze hersenschade oplopen van de stress die ze krijgen van de dreigende uitzetting. Ook komt het te vaak voor dat de kinderen uiteindelijk toch niet vertrekken. Dat kan zo niet langer.”

CDA gaat samen met D66 een plan voorleggen aan staatssecretaris Mark Harbers (asiel). Door Harbers wordt al onderzoek gedaan naar de asielprocedure, en de twee partijen willen dat hij hun voorstellen hierin meeneemt. Zij hebben bijvoorbeeld grote moeite met de eis dat een gezin actief moet hebben meegewerkt aan vertrek om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat criterium wordt veel te strikt toegepast en er moet worden gekeken of het evenwichtiger kan, vinden zij. Als een gezin een keer een afspraak mist door omstandigheden, moet dat niet de zware gevolgen hebben die het nu heeft.

De ChristenUnie is blij met de stap. De partij is altijd voor verdere verruiming geweest, benadrukt CU-Kamerlid Joël Voordewind. “Dat we daarin vandaag bijval krijgen van het CDA, is goed nieuws. Het gesprek hierover gaan wij – in het belang van al die kinderen die al jaren in onzekerheid leven – natuurlijk graag aan.”