Opiniepeiling Maurice de Hond: Kans groot dat regeringspartijen bij verkiezingen flink verliezen

De peiling van vandaag bevestigt de zwakke electorale positie van de coalitie. Inmiddels is de coalitie meer dan 1/3e deel van hun kiezers kwijt.

De kans is uitermate groot, dat de coalitie bij de Eerste Kamerverkiezingen fors verliest, zelfs als het voor die verkiezingen tot een breuk komt (a la februari 2010, toen het kabinet over Uruzgan viel en de PvdA direct daarop snel weer in kiezersaanhang steeg). Daarbij is het goed te beseffen dat de VVD in 2015 maar 16 procent haalde. Een score waarop die partij nu ook ongeveer staat. Het zijn D66 en het CDA, die nu meer dan de helft van de kiezers uit 2015 kwijt zijn geraakt. (Dat zijn circa 11 Eerste Kamerzetels).

Bassiehof – VVD-kneuzencircus piekt in potsierlijkheid

Bij de rangorde in vertrouwen in de fractievoorzitters zien we dat Dijkhoff, die in september jl. nog eerste stond, nu gedaald is naar de zevende plaats. (pdf) Marijnissen staat eerste.

Jetten staat op de tiende plaats. Dezelfde als Pechtold de laatste keer stond. Maar dat is een veel lagere score dan Pechtold 10 jaar lang had gestaan.

Asscher en Krol zijn aan het stijgen en Van der Staaij is duidelijk gedaald.

De uitspraken van Dijkhoff over het klimaatakkoord zijn goed aangekomen bij kiezers van VVD, CDA, FvD en PVV, maar niet bij de kiezers van D66 en oppositiepartijen.

Bij de reacties op uitspraken van Rutte de afgelopen anderhalve week, laten een gemengd beeld zien. Het effect op VVD-kiezers is minder dan het in het verleden geweest zou zijn. Maar wel is het zo dat bijna de helft van de kiezers (en drie kwart van de VVD-ers) het eens is met de stelling dat men niet zou weten wie op dit moment een betere premier zou kunnen zijn.

Bij Tweede Kamerverkiezingen zou zoiets de VVD een duidelijke bonus kunnen opleveren, maar bij de verkiezingen van 20 maart a.s. is die kans daarop kleiner.