Kernenergie veilig en betaalbaar Uitstoot CO2 uitstoot

Maak kernenergie bespreekbaar. Die oproep doet de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Groningen in een brief aan de Tweede Kamer.

De liberalen vinden dat het afgelopen moet zijn met het taboe op kernenergie als onderdeel van een toekomstige energiemix. Zij noemen de omschakeling naar een CO2-vrije energievoorziening die betaalbaar, veilig en qua leveringszekerheid betrouwbaar is een grote opgave.

Consequenties

Het is niet verantwoord daarbij enige energiebron bij voorbaat uit te sluiten, zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse. ,,Met het Klimaatakkoord nemen we beslissingen die voor decennia consequenties hebben. We hebben zestig jaar genoten van de welvaart van de gaswinning, maar zitten nu met de ellende. We hebben gesmeekt en gesoebat om een kolencentrale in de Eemshaven, acht jaar laten zeggen we dat die dicht moet. Dat soort fouten kunnen we ons niet weer permitteren. We nemen besluiten die ook volgende generaties aangaan”, aldus de liberale voorvrouw.

Feiten en cijfers

Wulfse vindt het te vroeg om de bouw van kerncentrales te bepleiten. ,,Als de feiten en cijfers aangeven dat het geen goede oplossing is, is het ook goed”, zegt zij. ,Maar ook het VN-klimaatpanel zegt dat kernenergie een rol kan spelen bij de aanpak van de CO2-uitstoot. Dat kun je niet negeren. Wij vinden dat je ook moet kijken naar ondergrondse CO2-opslag.”

Drie plekken

De Eemshaven behoort met Borssele en de Maasvlakte tot de drie plekken in Nederland waar eventueel een kerncentrale gebouwd mag worden.

Wulfse: ,,Ik spreek me niet uit over een locatie. Eerst moet je bekijken of een kerncentrales wel of niet gewenst is. Blijkt dat het geval, dan kun je gaan kijken waar die moet komen. Dat moet je in internationaal verband doen. Duitsland heeft kernenergie in de ban gedaan, maar met België en Frankrijk zou je kunnen kijken of je gezamenlijk een centrale bouwt. Die zou dan ook over de grens kunnen komen.”

November vorig jaar bepleitte de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Dijkhoff de bouw van een nieuwe kerncentrale, maar hij kreeg vooralsnog weinig bijval.

In 2002 brak de toenmalige VVD-leider in de provincie Groningen Joop Boertjes tevergeefs een lans voor een kerncentrale in de Eemshaven.

Volgens Wulfse zijn de omstandigheden voor zo’n discussie nu anders omdat er veel druk bestaat om de klimaatdoelen te halen.