Coalitiepartijen bereiken akkoord over kinderpardon.

Akkoord over kinderpardon

Vandaag hebben de vier coalitiepartijen een akkoord gesloten omtrent het kinderpardon.
Hoewel ieder compromis een kwestie is van geven en nemen, kunnen wij ons vinden in dit resultaat.

Ja, er is een groep die na opnieuw te zijn beoordeeld, wellicht in ons land mag blijven. Daar zijn wij mee akkoord gegaan omdat we tegelijkertijd hebben gezorgd dat een dergelijke groep niet opnieuw ontstaat. Ook hebben we afgesproken dat het aantal mensen dat zich volgens eerdere afspraken hier op uitnodiging mag vestigen, naar beneden wordt bijgesteld.

Daarnaast is er afgesproken dat we het kinderpardon afschaffen en dat we de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris schrappen. Daarmee maken we een eind aan de valse hoop van veel mensen. De aanzuigende werking verdwijnt, want de optie van een nieuw kinderpardon bestaat niet meer. Ook de andere mogelijkheid om toch te mogen blijven, vervalt met het schrappen van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Het oordeel van de rechter is dan het eindpunt. Eindeloos actievoeren heeft geen zin meer.

De VVD is altijd tegen de kinderpardon regeling geweest en heeft dit ook altijd aangegeven. Niet voor niets was onze inzet bij de onderhandeling van dit regeerakkoord om deze helemaal af te schaffen.

De VVD wil er altijd voor zorgen dat echte vluchtelingen die huis en haard hebben moeten verlaten, worden geholpen. Het liefst in de eigen regio, anders ook beperkt in Nederland. Maar om het draagvlak hiervoor te behouden, zullen mensen die geen vluchteling zijn en die veilig terug kunnen keren, ons land ook daadwerkelijk moeten verlaten. Een beleid van open grenzen waarin geldt dat ieder gezin met kinderen welkom is in Nederland, is in dit land met onze verzorgingsstaat nu eenmaal simpelweg niet mogelijk en niet wenselijk.

Aan ons de taak om mensen snel duidelijkheid te geven of zij hier wel of niet mogen blijven. Dat is wel zo eerlijk. En het vraagt van ons dat wij toewerken naar een systeem waarin mensen alleen op uitnodiging naar Nederland komen en niet meer ongecontroleerd inreizen.

‘Er is een akkoord over het kinderpardon bereikt tussen de vier partijen’

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. Details zijn nog niet bekendgemaakt, omdat de fracties van de partijen er nog over moeten meebeslissen.

“We hebben concrete voorstellen die we aan onze fracties gaan voorleggen”, zegt CDA-leider Buma. “Ik hoop dat we de afspraken vanavond bekend kunnen maken.”

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil nog niet spreken van een definitief akkoord. “Of ík ermee kan leven is niet belangrijk. Het gaat erom of mijn fractie ermee kan leven.”

Ruime regeling

Eerder vandaag werd duidelijk dat de VVD bereid was om te onderhandelen. In ruil voor een tijdelijke stop op het uitzetten van gewortelde kinderen zouden er nieuwe afspraken over toekomstige gevallen worden gemaakt. Dat is dus gelukt.

Bronnen melden dat er een ruime regeling komt voor ‘bestaande gevallen’ van ouders met gewortelde kinderen die geen recht hebben op verblijf. Op de lange termijn, als deze zaken zijn behandeld, wordt de kinderpardonregeling afgeschaft. Dit is een wens van de VVD.

Voor schrijnende gevallen zou de optie voor de overheid om in te grijpen blijven bestaan, bijvoorbeeld als er volgens de regels geen recht is op een verblijfsvergunning. Deze zogenoemde discretionaire bevoegdheid gaat dan van de staatssecretaris voor Asielzaken naar een commissie of een hoge ambtenaar.

Coalitie over kinderpardon