Met nog 6 weken te gaan tot de verkiezingen, en na een heftige week binnen de coalitie, zien we nog steeds geen verschuivingen in politieke voorkeur.

Het lijkt erop dat de electorale verhoudingen tijdens deze regeringsperiode bij de kiezers zijn uitgekristalliseerd. Op basis hiervan wordt deze week een beeld gegeven van de mogelijke nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer.

Hoewel er nog verschuivingen kunnen optreden lijkt de kans dat de coalitie op 38 zetels komt vrijwel nihil te zijn. (pdf) Het lijkt er meer op dat de vraag zal worden of de coalitie überhaupt met welke 5e partij dan ook, de 38 zetels zou kunnen halen.

Mocht de coalitie 10 of meer zetels verliezen dan zal er getalsmatig voor de coalitie geen 5e partij zijn om toch een meerderheid in de Eerste Kamer te halen.

Of men het dan in Den Haag wil of niet, zullen er andere vormen gevonden moeten worden bij de vorming van een regering en het vinden van meerderheden in de beide kamers dan tot nu toe het geval was (met dichtgetimmerde regeerakkoorden). Dat lijkt voor Nederland volledig onontgonnen terrein te zijn.

We komen vandaag nog terug op het gesloten compromis over het Kinderpardon. Ook daarover wordt behoorlijk verdeeld gedacht. 34 procent is postief en 39 procent negatief over het compromis.

Het meest negatief zijn de kiezers van PVV en FvD (resp. 90 procent en 80 procent). Bij de coalitie valt op dat de kiezers van CDA duidelijk negatiever zijn dan de kiezers van de VVD. (51 procent tegen 34 procent). Kiezers van D66 reageren vooral positief.