Asbest-terreur in Noord Groningen. Tegen protest Windmolens. Stichting Asbestkanker, er overlijden jaarlijks 750 mensen aan.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakt zich zorgen over het protest tegen windmolens in vooral Drenthe en Groningen. Windmolen-terreur en nu zelfs Asbest-terreur. Het verzet gaat alle perken te buiten. Gaat gepaard met ‘bedreiging, intimidatie en vernieling’. Het  windmolenterreur zijn overgegaan tot het dumpen van Asbest op bij zondere plaatsen Dit is echt terreur, de argeloze burger wordt hier de dupe van’ In Groningen en Drenthe zijn in boerenakkers ijzeren voorwerpen gegooid met als doel landbouwmachines te vernielen. Sommige boeren rijden met metaaldetectoren om schade te voorkomen. Delfzijl nieuwe asbestdumping bij het station. ‘Dit is meer als terreur. . ‘Ik...

Read More