Groenlinks steunt boycot van Israel

Dit is geen gewoon links, dit is extreemlinks.

Voor het eerst sinds de NSB mag openlijk antisemitisme weer. Het maakt zelfs deel uitvan het programma van een Nederlandse politieke partij. GroenLinks heeft op haar congres een resolutie aangenomen waarin de partij zich schaart achter de doelstellingen van de BDS-beweging (Boycot, Disinvestering en Sancties). Deze beweging vond zijn oorsprong in 2005 in Ramallah en heeft als uiteindelijke doel Israel van de kaart te vegen.

Lees hier een artikel van Leon de Winter over Groenlinks en Israel

BDS is in 2005 opgericht door 170 Palestijnse organisaties en heeft als doel de vernietiging van Israel door middel van Boycot, Disinvestering en Sancties.

  1. Ending its occupation and colonization of all Arab lands and dismantling the Wall
  2. Respecting, protecting and promoting the rights of Palestinian refugees to return to their homes and properties as stipulated in UN Resolution 194.

Met “All Arab lands” wordt bedoeld: het gehele grondgebied van de Staat Israel. Tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee. Alleen nuttige idioten, veelal in westerse landen, claimen anders.

Met vluchtelingen bedoelt de BDS-beweging niet alleen de nog ca. 20.000 in leven zijnde Arabieren die in 1948, grotendeels in opdracht van Arabische leiders, het toenmalige Engelse mandaat gebied Palestina verlieten, maar ook hun nazaten. Zelfs die in 2019 geboren worden.

Nu Groenlinks openlijk de BDS omarmd, is het duidelijk dat deze politieke partij zich geheel achter de doelstellingen van de BDS schaart. Daarmee steunt deze partij de vernietiging van de Staat Israel. Want dat is wat het is.

In Nederland, hetzelfde Nederland wat tijdens de oorlogen van 1948, 1967 en 1973 pal achter Israel stond, is Jodenhaat weer toegestaan. Groenlinks schaart zich hiermee, bewust of onbewust, in het rijtje van nazi groeperingen en Jodenhaters in Europa.

Waar in Duitsland stemmen opgaan de BDS-beweging te verbieden, hebben reeds 26 Amerikaanse Staten besloten bedrijven die de BDS steunen te verbieden. De Amerikaanse regering is bezig een vergelijkbare wet op landelijk niveau voor te bereiden. Maar nu is er in Nederland dus een politieke partij die precies het tegenovergestelde doet.

Advies voor iedereen die actie wil ondernemen tegen de BDS en Groenlinks; lees dit recente rapport “Terroristen in pakken“, het maakt duidelijk waar al die BDS leiders voor staan en wat ze uiteindelijk willen bereiken.

’GroenLinks-kringen: Koop niet bij Joden’

Een van de doelstellingen van de Boycott, Divestment and Sanctions beweging, ofwel BDS, is het recht op terugkeer van Palestijnse Arabieren naar de Israëlische gebieden binnen de grenzen van 1967, ofwel de bestandslijn van de oorlog van 1948.

Het is duidelijk wat dat zou betekenen: het einde van de Joodse staat. En dat is ook de bedoeling van BDS’ers: het bestaan van Israël is voor hen onaanvaardbaar. Via geweld krijgen zij Israël er niet onder, maar met de BDS-strategie zou dat in theorie moeten lukken als je genoeg nuttige westerse idioten mee kan krijgen: boycot de Joden, trek je investeringen terug bij de Joden, en leg de Joden sancties op.

Brandbommen

Het Palestijnse bestaansrecht ligt verankerd in het fictieve verhaal van de verdrijving van hun rijke landgoederen door westerse Joden, en dat verhaal wordt, met de sleutels van het huis in de hand, sinds 1948 van generatie op generatie overgedragen, met als gevolg dat in Gaza (dat Judenrein is) elke vrijdag na het moskeebezoek duizenden jongeren zich aan de grens verzamelen om brandbommen naar Israëlische soldaten te gooien terwijl ze weten dat die soldaten met scherp schieten. Maar er staan camera’s bij, en daar gaat het Hamas om: de beeldvorming in het Westen.

Niets weerhoudt de Gazanen ervan om een behoorlijke stadsstaat op te bouwen. Maar ze kiezen ervoor om Israël te sarren. Het beeld van machtige Joodse soldaten heeft een positief effect in hun mediastrijd, zo hebben zij al jaren geleden vastgesteld.

Nuttige westerse idioten hebben een afkeer van Joodse soldaten, zo blijkt. Joden zijn perfect als vernietigingskampdoden, vioolspelers en stand-upkomieken (o ja, en als ontvangers van Nobelprijzen), maar als ze ingehouden vechtersbazen blijken te zijn in een regio vol hysterische vechtersbazen, dan grijpen nuttige idioten de kans om die Joden het verwijt te maken dat ze zich net als nazi’s gedragen. Dus BDS.

Armzalige strookjes woestijn

In 1948 zouden de Joden worden afgemaakt, zo hadden de leiders van alle omringende Arabische landen fijntjes aangekondigd. De Joden vochten terug, en hoe, want ze wisten wat er zou komen als ze zouden verliezen. Ze veroverden wat armzalige strookjes woestijn erbij, want dat gebeurt in oorlogen: grenzen worden aangepast.

Er zijn in 1948 en daarna meer Joden uit Arabische landen gevlucht dan er Arabieren gevlucht zijn uit het gebied dat Israël zou worden. De gevluchte Joden pasten zich in Israël aan, werden deel van een ongekend dynamische samenleving, die inmiddels qua ontwikkeling en welvaart tot de wereldtop behoort. En de Arabische vluchtelingen bleven vluchtelingen, al eenenzeventig jaar, ook in Jordanië, waar zij de meerderheid vormen. Hun verre nakomelingen maken zichzelf wijs dat hun rijkdommen door de Joden zijn gestolen. Die rijkdommen waren er in 1948 niet. Ze zijn door de Joden eigenhandig opgebouwd.

Zwitserland

Hoe zou Palestina eruit gezien hebben als de Joden hadden verloren? Als Egypte? Als Syrië? Als Libanon, dat door Hezbollah (lees: Iran) wordt volgestopt met wapens voor de grote kladderadatsch met Israël? Misschien als Zwitserland?

De BDS-beweging stelt dat het gaat om rechtvaardigheid voor de Palestijnen. Maar dat is misleiding. Wat Palestijnen bedoelen met die vorm van rechtvaardigheid is de ondergang van de Joodse staat.

“GL-kringen: ’Koop niet bij Joden’”

Als Israëli’s de wapens neerleggen, worden ze vernietigd; als de Palestijnen de wapens neerleggen, is er vrede. Maar zonder verzet tegen Israël hebben de Palestijnen geen identiteit, geen utopie, geen mythologie die hun een plek in de geschiedenis geeft.

Wat er niet deugt in hun samenlevingen, zo houden zij zichzelf voor, is de Joden te verwijten. Maar net als andere Arabieren doen deze Palestijnse Arabieren dat zichzelf aan: Arafat of Abbas, het gaat om tirannieke kleptocraten die organisch uit hun midden komen.

Cultureel optimisme

Israël herinnert moslims aan de relatieve zwakte van hun legers en hun profeet. Het herinnert Europeanen eraan hoe zij de Joden hebben verraden. En nuttige idioten projecteren op Israël alles wat ze in westerse tradities en waarden verafschuwen, inclusief patriottisme, familiewaarden, etnische continuïteit, cultureel optimisme.

In de wereld vinden massaal wreedheden plaats die onvergelijkbaar ernstiger zijn dan het geweld dat Israël uitoefent bij het begrenzen van de suïcidale Palestijnse wrok en woede. Waar is de BDS voor China? Voor Iran? BDS is een middel waarmee Israël ontwapend moet worden, opdat het zich niet meer kan verdedigen.

Welke bizarre motieven westerse nuttige idioten ook mogen hebben om zich met BDS te verbinden, het komt uiteindelijk neer op steun aan antisemieten die ervan dromen de Joden de zee in te drijven.

GroenLinks heeft afgelopen zaterdag officieel het BDS-programma omhelst. ’Koopt niet bij Joden’ is nu een aanvaardbare opvatting in die kringen. Eerder hoorde je die kreet bij een andere Nederlandse BDS-beweging, de NSB.