Klimaat Niet alleen Nederland, maar elk land ter wereld moet in actie komen!!

ELK LAND TER WERELD MOET IN ACTIE KOMEN. KLIMAAT Nederland werkt nationaal en internationaal hard om onze CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Wij houden ons aan de internationale afspraken die in Parijs zijn gemaakt. Maar Nederland kan niet in zijn eentje klimaatverandering tegenhouden. Wij veroorzaken slechts 0,4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als we die uitstoot echt willen verminderen, is het noodzakelijk dat elk land ter wereld in actie komt. Bij het uitvoeren van de afspraken die we hebben gemaakt, hebben wij oog voor de gevolgen van Nederlanders. Huizenbezitters, automobilisten, boeren en andere ondernemers: iedereen...

Read More