Enig idee hoeveel landen lid zijn van de Europese Unie? En welke landen dat dan zijn? Of wie er op de lijst staan om op een dag lid te worden? Een beknopt overzicht.

Lidstaten

Laten we beginnen met de lidstaten. 28 zijn het er inmiddels:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland)
 • Zweden

Het Verenigd Koninkrijk is van plan uit de Europese Unie te treden, maar het uittredingsproces heeft inmiddels al veel vertraging opgelopen.

Kandidaat-lidstaten

Dan is er de groep kandidaat-lidstaten. Deze landen doen niet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en hebben geen stemrecht in de Europese instellingen. Wel voeren deze landen al Europese wetgeving door in hun eigen rechtssystemen. Dit zijn de zes kandidaat-lidstaten van de Europese Unie:

 • IJsland
 • Turkije
 • Montenegro
 • Noord-Macedonië
 • Servië
 • Albanië

Potentiële kandidaat-lidstaten

De landen Bosnië-Herzegovina en Kosova zijn zogeheten potentieel kandidaat-lidstaat. Dit betekent in feite dat ze graag kandidaat-lidstaat en uiteindelijk lidstaat willen worden, maar tot op heden nog niet voldoen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap.

Voorwaarden lidmaatschap Europese Unie

Om lid te kunnen worden van de Europese Unie, moet een land aan drie voorwaarden voldoen:

 • Het land heeft een stabiele democratie die instaat voor de rechtstaat, de eerbiediging van mensenrechten en de bescherming van minderheden.
 • Het land heeft een goed draaiende markteconomie en kan concurreren met de andere lidstaten.
 • Het land neemt de gemeenschappelijke wetten en regels van de EU over en voert deze in.

Om daadwerkelijk lid te worden is toestemming van álle lidstaten nodig.

Bron: Rijksoverheid

Op donderdag 23 mei 2019 mogen we stemmen voor een nieuw Europees Parlement. In een speciaal verkiezingsdossier besteedt PlusOnline hier aandacht aan. In dit artikel leest u hoe andere Nederlandse kiezers over de EU denken.
Veel kiezers staan kritisch tegenover de Europese Unie. Tegelijkertijd ziet de kiezer de EU wel als dé instelling die grensoverschrijdende problemen zou moeten oplossen. Dat blijkt uit het onderzoek dat I&O Research in april 2019 deed onder een representatieve groep Nederlandse kiezers.

Geen beste rapportcijfers

Het onderzoek laat zien bijna de helft van de kiezers (47 procent) ontevreden is over wat de Europese Unie de afgelopen jaren heeft gedaan. Gevraagd naar de macht van de EU vindt 46 procent dat die te groot is. En als het gaat om de Europese integratie vindt 47 procent dat die te ver is doorgeslagen. Geen beste rapportcijfers, zou je zeggen.

Internationale problemen, internationale aanpak

Hoewel de Nederlandse kiezer dus niet zo tevreden is, vindt hij wel dat de EU bij internationale problemen een rol moet spelen. Een voorbeeld is de aanpak van de klimaatproblematiek: het grootste deel van de Nederlandse kiezers (64 procent) ziet daarin een rol voor de EU weggelegd. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het vluchtelingenprobleem (55 procent), de internationale veiligheid (61 procent) en het waarborgen van onafhankelijke en vrije journalistiek (54 procent).

Geen Britse toestanden

Nederland moet het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk niet volgen, blijkt uit het onderzoek van I&O. Slechts 18 procent van de kiezers vindt een Nederlandse uittreding uit de Europese Unie (een ‘Nexit’) een goed idee. Ook een referendum over het al dan niet in de EU blijven krijgt weinig steun: maar 32 procent van de kiezers ziet zo’n referendum wel zitten. Als er dan toch een referendum zou komen, zou bijna driekwart van de kiezers naar het stembureau gaan. Het onderzoek maakt tevens duidelijk dat dan de stemmers vóór het in de EU blijven ruim-schoots zouden winnen: 72 procent.

Zichtbaarheid gewenst

Kortom: we morren over de huidige vorm van de EU, maar we willen er niet uit. Wat dit onderzoek vooral laat zien, is dat de Nederlandse kiezer niet wil dat de EU zich met nationale zaken bemoeit. Daarnaast zou de EU haar werkzaamheden én resultaten duidelijker en vooral ook zichtbaarder moeten maken voor de kiezer. Dat lijkt de enige manier te zijn om meer betrokkenheid en vertrouwen bij de Nederlandse kiezer te creëren.

Bron(nen): 

 In een speciaal verkiezingsdossier besteedt PlusOnline hier aandacht aan. In dit artikel leest u hoe het zit met de verkiezing van een nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie.
Naast een nieuw Europees Parlement staat er straks ook een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. In het verleden was dat een kwestie van ‘ssst’ en ‘gesloten deuren’, maar zo werkt het niet meer. Er zijn nu Spitzenkandidaten die zich warmlopen.

Taken voorzitter Europese Commissie

Omdat de Europese Commissie het EU-beleid uitvoert, heeft de voorzitter van de commissie veel invloed:
•    Hij geeft leiding aan de Europese Commissie en bepaalt zodoende de politieke agenda van de Commissie (hierbij is het belangrijk te weten dat de Europese Commissie het enige orgaan is dat wetsvoorstellen kan opstellen);
•    Hij belegt de commissievergaderingen en is daar ook voorzitter van;
•    Hij neemt deel aan de vergaderingen van de G7 (vergadering van de zeven rijkste industrielanden);
•    Hij neemt deel aan de belangrijkste vergaderingen van het Europees Parlement;
•    Hij neemt deel aan de belangrijkste vergaderingen van de Raad van Europa (hierin wordt Europese wetgeving besproken door nationale ministers).

Spitzenkandidaat

Vroeger droeg de Europese Raad (de regeringsleiders en staatshoofden van de lidstaten) een kandidaat als voorzitter van de Europese Commissie voor. Het Europees Parlement hoefde eigenlijk weinig meer te doen dan goedkeuren. Dat veranderde in 2014, toen het Europees Parlement meer macht naar zich toe trok.

Elke fractie van het Europees Parlement heeft nu een eigen Spitzenkandidaat. Zo is de Nederlander Frans Timmermans Spitzenkandidaat van de sociaaldemocratische fractie. Na de verkiezingen voor het Europees Parlement wordt de Spitzenkandidaat van de grootste fractie bij de Europese Raad voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Veel regeringsleiders zijn niet gelukkig met deze gang van zaken. Zij vinden namelijk dat het Europees Parlement hen nu een voorzitter opdringt. Sommige regeringsleiders hebben al gezegd dat het niet al bij voorbaat vaststaat dat de Spitzenkandidaat van de winnende fractie straks ook voorzitter wordt. Dit verschil van inzicht tussen het Europees Parlement en de Europese Raad zou na de verkiezingen dus zomaar tot een krachtmeting tussen beiden kunnen leiden.

In een speciaal verkiezingsdossier besteedt Plus Online hier aandacht aan. In dit artikel leest u wat de Europese Unie – en dus ook het Europees Parlement – voor u doet.
‘De EU: ik zie er helemaal niks van.’ ‘De EU: oh ja, ik kan met mijn euro’s ook in Spanje en Frankrijk terecht. Best handig…’ Maar… wist u dat de EU juist in úw eigen regio heel veel doet? In uw dorp, in uw stad, in uw provincie. Kort samengevat: dit doet de EU voor u!

Duurzaamheid en leefbaarheid

Opvallend is dat de Europese Unie veel investeert in projecten die bezig zijn met duurzaamheid en leefbaarheid. Denk daarbij onder meer aan duurzaam wonen, de leefbaarheid in dorpen die vergrijzen, duurzame land- en tuinbouw en visserij en klimaatvriendelijk ondernemen.

De zorg

Daarnaast komen veel baanbrekende ontwikkelingen en onderzoeken in de zorgsector mede met steun van de EU tot stand. Daarbij gaat het onder meer om onderzoek naar nieuwe behandelmethoden bij ziekten en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Maar de EU steunt ook de ontwikkeling van zorgrobots en projecten die zich richten op een intensievere samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties.

De arbeidsmarkt

Ook investeert de Europese Unie veel geld in onze arbeidsmarkt: verschillende regionale herscholings- en opleidingstrajecten ontvangen (een deel van) hun geld van de EU. Nog een belangrijk investeringsgebied is de Nederlandse natuur: heel wat unieke natuur blijft mede dankzij deze gelden intact.

Meer EU in uw regio

Meer lezen? Op de website In mijn regio vindt u nog veel meer voorbeelden van regionale projecten die worden gesteund door de EU.

De EU en úw provincie

Groningen en de EU
In de provincie Groningen besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    De ontwikkeling van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt (tezamen met het Duitse Bremen)
•    Groningse arbeidsmarktprojecten
•    Onderzoeksprojecten in het UMC Groningen
•    De bescherming van natuurgebieden zoals het Lauwersmeer en het Waddengebied

Friesland en de EU
In de provincie Friesland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Een project in Sneek dat een nieuw digitaal platform ontwikkelt voor (oudere) mensen die zorg op afstand nodig hebben
•    Activiteiten in het kader van Leeuwarden Culture Hoofdstad 2018
•    Projecten op het gebied van klimaatvriendelijk ondernemen, hergebruik van visafval en verduurzaming van de verwerking van garnalen
•    De bescherming van Friese natuurgebieden, zoals het Drents-Friese Wold en het Sneekermeergebied

Drenthe en de EU
In de provincie Drenthe besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Projecten die Noord-Nederlandse en Duitse zorgaanbieders beter laten samenwerken om de zorg dichtbij te verbeteren
•    De ontwikkeling en productie van biofarmaceutische antilichamen tegen kanker in Nieuw-Amsterdam
•    De ontwikkeling van een slim irrigatiesysteem voor aardappelen in Geesbrug
•    De bescherming van Drentse natuurgebieden, zoals het Dwingelderveld

Overijssel en de EU
In de provincie Overijssel besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Samenwerking tussen Duitse en Nederlandse hogescholen, zodat studenten aan beide kanten van de grens stage kunnen lopen
•    Verdere ontwikkeling van zorgrobots
•    Vernieuwing en verduurzaming van de landbouwsector
•    De bescherming van Overijsselse natuurgebieden, zoals de Sallandse Heuvelrug

Gelderland en de EU
In de provincie Gelderland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Verdere ontwikkeling van een geneesmiddel voor kinderen met een stofwisselingsziekte
•    Projecten die de antibioticaresistentie in de veehouderij willen terugdringen
•    Meer samenwerking tussen Nederlandse en Duitse dorpen die krimpen als gevolg van vergrijzing
•    De bescherming van Gelderse natuurgebieden, zoals de Veluwe en het Stelkampsveld

Flevoland en de EU
In de provincie Flevoland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Betere bereikbaarheid van het stadscentrum van Almere
•    Duurzame plattelandsontwikkeling, vooral door jonge boeren
•    Onderzoek van het Centraal Veterinair Instituut (Lelystad) naar ziekten die overdraagbaar zijn op mensen (zoals vogelgriep)
•    De bescherming van natuurgebieden zoals de Veluwerandmeren en het IJsselmeer

Utrecht en de EU
In de provincie Utrecht besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Een onderzoekslab in Amersfoort waar ontwikkelaars werken aan nieuwe toepassingen voor internet
•    De duurzame ontwikkeling van het Utrechtse Beurskwartier (het gebied rond de Jaarbeurs)
•    Een Utrechts project waarbij bermgras wordt omgezet in biogas
•    De bescherming van Utrechtse natuurgebieden zoals de Botshol en Kolland & Overlandbroek

Noord-Holland en de EU
In de provincie Noord-Holland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Diverse grote onderzoeken van onder andere de Universiteit van Amsterdam en de ziekenhuizen VU en AMC
•    De verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau van Londen naar Amsterdam; deze verhuizing levert de regio onder meer extra werkgelegenheid op
•    Een aantal re-integratieprojecten (herscholing, opleidingen, begeleiding) voor ouderen en uitkeringsgerechtigden, onder andere in Hilversum
•    De bescherming van natuurgebieden zoals de Duinen van Texel en de Polder Westzaan

Zuid-Holland en de EU
In de provincie Zuid-Holland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Projecten in Delft en Westland waarbij (kwetsbare) jongeren begeleiding naar werk kregen
•    Diverse projecten op het vlak van duurzame en zo mogelijk biologische glastuinbouw in Westland
•    Scholingstrajecten voor werknemers in haven-, afbouw-, onderhoud- en bakkerijsector, onder meer in Gouda, Alphen a/d Rijn en Waddinxveen
•    De bescherming van natuurgebieden zoals Biesbosch, Hollands Diep en de Boezems Kinderdijk

Zeeland en de EU
In de provincie Zeeland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    De bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen. Het sluizencomplex van Terneuzen zorgt voor de scheepvaartverbindingen tussen Nederland, België en Frankrijk
•    Projecten op het vlak van duurzame kweek van vis en schelpdieren: oesters in Yerseke en tong in Kamperland
•    De ontwikkeling van een systeem voor zelfrijdende landbouwmachines in Middelburg
•    De bescherming van Zeeuwse natuurgebieden als het Veerse Meer, de Kop van Schouwen en Krammer-Volerak

Noord-Brabant en de EU
In de provincie Noord-Brabant besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Het bedrijfsleven en het onderwijs in Breda die gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een systeem voor opslag, opwekking en verbruik van energie
•    Scholen in onder andere Oosterhout, Roosendaal en Breda die (kwetsbare) jongeren helpen bij een vervolgopleiding of bij het vinden van een baan
•    De ontwikkeling van duurzame varkenshouderij in Boekel
•    De bescherming van Brabantse natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen en het Ulvenhoutse Bos

Limburg en de EU
In de provincie Limburg besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Een project waarin wetenschappers uit Maastricht samen met Europese collega’s werken aan een nieuwe behandeling tegen longkanker
•    Een samenwerkingsverband van zorginstellingen die mensen met een zeldzame ziekte begeleiden, in het Maas-Rijngebied
•    De ontwikkeling van een nieuw bestrijdingsmiddel dat het gebruik van pesticiden kan verminderen, in Venlo
•    De bescherming van Limburgse natuurgebieden zoals de Sint Pietersberg en het Geuldal