Grapperhaus onderneemt actie tegen dierenactivisme Aanpak van Ordeverstoring .

F. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, neemt maatregelen tegen dierenactivisme. In een brief aan de T. K. schrijft hij dat de politie een handelingskader heeft opgesteld voor de aanpak van ordeverstoring door dierenactivisme of dierenextremisme.

Grapperhaus heeft met LTO en ook POV afgesproken de wederzijdse informatie-uitwisseling over dierenactivisme op het agrarisch platteland te intensiveren. Daarnaast komen er meldpunten bij de politie om de samenwerking en de uitwisseling van informatie geoptimaliseerd kan worden.
Grapperhaus bracht zaterdag 18 mei samen met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een bezoek aan het bedrijf in Boxtel dat vorige week bezet werd door dierenactivisten. “De impact van het gebeuren op de betrokkenen heeft mij bijzonder geraakt”, schrijft hij.

LTO: veiligheid boer en tuinder krijgt prioriteit

LTO is positief over de inzet van het ministerie om de veiligheid van boeren te waarborgen. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland geeft aan een goed gesprek te hebben gehad met de minister. “Het is gelukt om de veiligheid van boeren en tuinders prioriteit te laten krijgen.” Calon geeft aan dat er een handelingskader is gemaakt, met als vertrekpunt dat iedereen zich aan de wet dient te houden. “We zijn het spuugzat dat er maar wordt ingebroken of ingeslopen. Het onveilige gevoel bij boerengezinnen moet afgelopen zijn.”

‘Overheid tolereert geen eigenrichting’

De minister heeft afgelopen week uitvoerig met boeren en vertegenwoordigers van LTO Nederland en POV gesproken over de impact van de actie op de sector. “Ik herhaal hier nogmaals dat dergelijke acties, die strijdig zijn met onze rechtsstaat, niet worden getolereerd en dat de politie, onder het gezag van het openbaar ministerie of de burgemeester hier tegen optreedt. De overheid tolereert geen eigenrichting”, benadrukt Grapperhaus in zijn brief.

Actie in Boxtel geen activisme maar extremisme

De actie in Boxtel wordt gezien als extremisme, terwijl de meeste acties van afgelopen tijd als activisme werden gezien. De overheid zegt gematigd op te treden tegen activisme, maar hard tegen extremisme. Beide vormen nemen volgens het ministerie momenteel niet toe. “Maar door het intimiderende karakter van opeenvolgende acties neemt de onrust, met name onder de boerengemeenschap, wel flink toe”, aldus Grapperhaus.