Rick de Boer Mi de EK afschaffen. De TK naar 75 zetels en het vrijkomende bedrag aanw enden om meer fraktiemedewerkers aan te stellen. Kiesdrempel vier keer hoger maken. Ben je van kleine splinterpartijtjes af. Oh, en stap je op,dan zetel terug naar de partij. E.e.a. om DENK taferelen te voorkomen. Bovendien uitsluitend nieuwe wetsvoorstellen indienen die én de belastingbetalers géén geld kosten ( m.u.v. veiligheid) én vergezeld moeten gaan van een voorstel om de lasten te verlichten. Voorbeeld: wetsvoorstel; pas na 5 jaar ( en goed gedrag etc )komt iemand in aanmerking voor bijstand en ziektekostenvergoeding, lastenverlichting; ziektekostenverzekering kan zonder het eigen risico, en de kosten van bijstand, huursubsidie etc gaan omlaag,dus indirect een belastingverlaging.

Antwoord dezelfde ?rick de Boer:

Rick de Boer Waarom het niet kan? Hm, ik heb het vermoeden dat het wel kan, echter dat er te veel mensen/partijen zijn die nu juist het tegenovergestelde doel hebben. Ipv belastingverlaging waardoor ieder meer zelf kan beschikken over hoe de eigen verdiensten besteed worden, willen velen juist een hogere belasting op inzet en verdienste en inclusief ( rendement op ) geïnvesteerde verdiensten. Zolang de “ander” maar opdraait voor de kosten. Die aangeleerde/ aangewende , en dus “ingebakken” denkwijze die gebaseerd is op jaloezie, afgunst, hebzucht ( en vaak luiheid ) zorgt ervoor dat de één zich het schompes werkt, zuinig is, investeert in de toekomst ( sparen/huisaankoop/studie/etc ) en de ander de “kantjes er vanaf loopt” .En, dat heeft dus niets te maken met de morele/humane plicht om de “zwakkeren” in de maatschappij te helpen ook een menswaardig leven te leiden. Ruim twee jaar terug heb ik de CPB-doorrekeningen van de politieke partijen samengevat en daaruit trok ik een gelijke conclusie ( gebaseerd op feiten ) : Kort samengevat komen de plannen er als volgt op neer : Voor een, voor de toekomst bestendig, welvarend ( en veilig ) Nederland is het belangrijk dat de VVD verreweg de grootste partij wordt in kabinet Rutte 3, aangevuld met het CDA en of de SGP. Als Groen Links een aantal idiote luchtballonnen ( BELASTINGVERHOGINGEN / AUTOMOBILISTJE PESTEN /GEEN GELD VOOR POLITIE EN LEGER ) leegblaast kan ook die partij meedoen zonder al te veel negatieve gevolgen. ( NB Groen Links heeft op de meeste punten D66 rechts ingehaald, of anders gezien, D66 is linksaf geslagen, en dat voor liberalen? ) Ps, blijf je liever thuis zitten, vindt je onderwijs , een eigen woning, veiligheid, een goed en toekomstbestendig pensioen en zorgstelsel, niet zo belangrijk,gebruik je de bijstand als een hangmat ipv een vangnet, wel dan moet je vooral gaan stemmen op de SP en PVV.
Heb je werk, of wil je graag een baan, heb je een eigen huis of wil je een woning kopen, wil je minder belastingen betalen, wil je gewoon in je ( lease-) auto rijden, wil je veilig over straat, een goed pensioen kunnen sparen, meer geld in Nederland besteden en minder in bodemloze buitenlandse putten, wil je het beste onderwijs ( voor je kind ), wil je dat de zorg ook op termijn goed is en betaalbaar blijft. Wil je dat Nederland veel aan innovatie doet, ook goed voor de werkgelegenheid en koopkracht. Kortom, vindt u dat “normaal doen”, en werken moet lonen de norm is , dan komt U uit bij de VVD. Vindt u dat thuiszitten, niet werken dus moet lonen, dan komt u uit bij de SP en PVV en PVDA. De andere partijen zitten daar tussenin. Citaat CPB : Bij de VVD-plannen stijgt de werkgelegenheid verreweg het meest, bij de SP-plannen daalt de werkgelegenheid juist het meest. Ook bij de plannen van de PVV en de PvdA daalt het aantal banen. ” & .”Bij SP, PvdA en PVV zorgt een daling van de werkgelegenheid voor een groter houdbaarheidstekort. Door het VVD-programma slaat het houdbaarheidstekort om in een overschot van 2,1% bbp. Dit betekent dat geld gereserveerd wordt om in de toekomst negatieve schokken op te kunnen vangen, of voor toekomstige intensiveringen of lastenverlichting.”

OK, eerlijk is eerlijk, de VVD als grootste partij heeft één nadeel. Je gaat per maand maar liefst € 6,00 meer betalen aan je ziektekostenverzekering. ( en als je weinig tot niets verdient is zelfs dat geen nadeel, aangezien de zorgtoeslag gelijk op omhoog gaat, socialer en eerlijker kan je het niet maken ). Tot nog toe klopt die conclusie. Die foto is eigenlijk nodig aan een update toe. Is al vier jaar oud.