Salarisverhogingen voor werknemers van grote bedrijven. De topmannen mag iets minder, maar het personeel moet profiteren van economische groei. 

Premier en VVD-partijleider Mark Rutte heeft zaterdag op het VVD-festival hard uitgehaald naar de grote bedrijven die hun personeel geen salarisverhogingen geven. „Op dit moment klotst de winst tegen de plinten, maar het enige wat stijgt is het salaris van de topmannen”, zei hij op het partijevenement in Aalsmeer.

Als de bedrijven niet alsnog „aanzienlijk” betere cao’s gaan afsluiten voor hun werknemers, dreigt Rutte met het intrekken van voor bedrijven gunstige fiscale maatregelen, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting. „We gaan de komende tijd conform het regeerakkoord fors de lasten van grote ondernemingen verlagen. Misschien moeten we gaan nadenken of we daarmee door moeten gaan.”

Luister hier naar de podcast Haagse Zaken over de VVD: van herenclub naar volkspartij

In april presenteerde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een discussiestuk ‘Liberalisme dat werkt voor mensen’, waarin hij nadrukkelijk kiest voor de middenklasse. Dat was zaterdag op het VVD-festival goed te merken. Rutte roemde de „hardwerkende Nederlanders” die de motor vormen van het „optimisme” en de „vooruitgangsovertuigingen” in ons land. Hij constateert dat de middenklasse in de knel komt, omdat spaargeld opraakt. Bij een echtscheiding of een kapotte auto hebben mensen geen „buffer” meer om op terug te vallen. Aan het eind van zijn speech richtte hij zich rechtstreeks tot deze groep: „U heeft een bondgenoot in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.”

Problemen van de middenklasse

Dat de middenklasse de volledige aandacht krijgt van de liberalen, bleek ook uit de discussiesessie van Dijkhoff met partijleden over zijn visiestuk. De fractievoorzitter stond het eerste deel van dat programmaonderdeel zwijgend op het podium. Terwijl VVD’ers hun zorgen uitspraken over inkomsten, belastingen, duurzaamheid en of de partij zich niet te weinig op de hoge inkomens richt in dit nieuwe plan, maakte hij aantekeningen.

In zijn antwoorden gaf Dijkhoff aan geen voorstander te zijn van nivellering. Toch ziet hij dat de middenklasse niet genoeg profiteert van economische vooruitgang. De hogere inkomens, zo bleek uit zijn woorden, zijn niet vergeten maar nu even niet aan de beurt. De problemen van de middenklasse moeten volgens hem eerst worden aangepakt.

Lees ook: Dijkhoff wil de VVD in het ‘redelijke midden’

De komende tijd trekt Dijkhoff nog door het land om met VVD’ers in gesprek te gaan over de nieuwe koers van de partij. Dit moet de basis vormen voor een vernieuwd verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dijkhoff en Rutte riepen de aanwezigen van het VVD-festival op mee te praten, mee te denken en zich aan te melden. Dijkhoff: „Wacht niet tot er een verkiezingsprogramma ligt.”