Vandaag las ik onderstaand bericht in de Telegraaf. PAS  of wel Programmatische Aanpak Stikstof

Ingrijpende uitspraak rechter dreigt Nederland op slot te zetten

Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE

Vandaag, 10:00 in BINNENLAND

DEN HAAG – Een van de meest ingrijpende rechterlijke uitspraken ooit dreigt Nederland deels op slot te zetten. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over het besluit van de Raad van State om de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te vernietigen. Iets waar de gemiddelde Nederlander misschien nog nooit van gehoord heeft, maar wat voor bijna iedereen consequenties kan hebben.

De PAS is onder meer gebruikt bij uitbreidingen van boerenbedrijven.

 ANP

Wat is de Programmatische Aanpak Stikstof?

Nederland telt ruim 160 natuurgebieden die in Brussel zijn aangewezen als speciale beschermingszone. Rond deze gebieden gelden strenge regels voor de uitstoot van stikstof, wat slecht is voor de natuur. De overheid heeft de PAS bedacht voor projecten in de buurt van deze gebieden. Bij iedere vergunning moeten in de toekomst maatregelen genomen worden om de schade die stikstof veroorzaakt aan de natuur in te perken.

Door wie is de rechtszaak aangespannen?

De rechtszaak is aangespannen door natuurclubs. Onder andere de Werkgroep Behoud de Peel, naar eigen zeggen gesponsord door de Postcode Loterij. Deze natuurbeweging maakt zich zorgen om de uitbreiding van boerenbedrijven die voor meer stikstofuitstoot zorgen in de buurt van het natuurgebied de Peel.

Waarom heeft de Raad van State een streep gezet door de PAS?

De Raad van State oordeelt dat de werkwijze in strijd is met Europese regels. De PAS vraagt wel om iets te doen aan stikstof-vermindering, maar in de praktijk biedt het geen garanties voor een daadwerkelijke beperking van de uitstoot. De Europese Commissie oordeelde eerder al dat het te vrijblijvend is.

Wat zijn de gevolgen?

De PAS is gebruikt bij tal van projecten die in ontwikkeling zijn: van nieuwe windmolenparken, uitbreidingen van boerenbedrijven, nieuwe industriepanden, verbredingen van snelwegen, Lelystad Airport en zelfs bij vergunningen voor dakkapellen van huizen. De kans is groot dat bij veel projecten procedures opnieuw moeten. Dat kan zorgen voor ellenlange vertraging en torenhoge kosten.

Wat gaat het kabinet nu doen?

Onder leiding van minister Schouten (Landbouw) is een ’crisisstructuur’ ingericht waarbij verschillende ministeries en alle overheidslagen in kaart brengen wat de gevolgen precies zijn. Een leger topjuristen onderzoekt hoe er een alternatief kan worden gevonden voor wat nu al de ’problematische aanpak stikstof’ wordt genoemd door onder anderen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

In de Tweede Kamer willen GroenLinks en de Dierenpartij dat Den Haag nu echt werk maakt van minder stikstof-uitstoot. Een groot aantal partijen wil juist weten hoe kan worden voorkomen dat het kleine Nederland echt op slot gaat en er amper nog iets gebouwd kan worden. Milieuclubs zijn enthousiast, maar vergeten in hun blijdschap dat ook projecten die bedrijven schoner moeten maken nu in gevaar komen. De PAS is letterlijk te pas en te onpas gebruikt.

Vrees voor minder koeien in de wei

13 jun. 2019 in FINANCIEEL

AMSTERDAM (ANP) – Boeren moeten mogelijk noodgedwongen meer vee op stal houden, nu de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig heeft verklaard.

 ANP XTRA

Daarvoor waarschuwen verschillende organisaties, waaronder branchevereniging van land- en tuinbouw LTO Nederland, veevoederbedrijf ForFarmers en zuivelonderneming FrieslandCampina in een brief aan Landbouwminister Carola Schouten.

De boeren zeggen verrast te zijn door de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vooral de beslissing dat het weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningvrij mocht worden gemaakt, omdat niet uitgesloten is dat dit effect heeft op natuurgebieden in de omgeving, zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de boeren.

De organisaties, allemaal ondertekenaars van het Convenant Weidegang, zeggen dat vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting onwerkbaar is. Liever zouden zij zien dat beweiden en bemesten vrijgesteld is van vergunningen, omdat dit onlosmakelijk verbonden is met een melkveehouderijbedrijf. Ze roepen de minister op om snel met passend beleid te komen om daarmee koeien in de wei te houden.

Alles loopt uit de PAS

DEN HAAG – De overheid heeft nog maanden nodig om de gevolgen van een van de meest ingrijpende rechterlijke uitspraken ooit in kaart te brengen. De Raad van State heeft onlangs de Nederlandse manier om dragelijker om te gaan met ultrastrenge Europese natuurregels van tafel geveegd. Er dreigt daardoor forse vertraging voor allerlei bouwprojecten.