Is het terecht dat ouderen (65+)ontevreden zijn over hun financiële situatie.

Soms zijn ouderen ( 65 +)ontevreden over hun financiële situatie tijdens hun pensioen en alles wat te maken heeft met het ouder worden. Ook hoorde ik dat men zich in de steek gelaten voelt door de politiek . Toch als we eerlijk zijn dan kon het juist wel eens het omgekeerde zijn. Tekst is van Rick de Boer. ( nadat iemand klaagde over een financiële situatie van een ouder) Ouderen  wordt niets afgepakt. Ouderen ( 65+) zijn gemiddeld de “rijkste” groep mensen in Nederland. AOW is niet bijeengespaard door de ouderen , wordt echter opgehoest door de werkenden. Dat...

Read More