Soms zijn ouderen ( 65 +)ontevreden over hun financiële situatie tijdens hun pensioen en alles wat te maken heeft met het ouder worden. Ook hoorde ik dat men zich in de steek gelaten voelt door de politiek . Toch als we eerlijk zijn dan kon het juist wel eens het omgekeerde zijn.
Tekst is van Rick de Boer. ( nadat iemand klaagde over een financiële situatie van een ouder)

Ouderen  wordt niets afgepakt. Ouderen ( 65+) zijn gemiddeld de “rijkste” groep mensen in Nederland. AOW is niet bijeengespaard door de ouderen , wordt echter opgehoest door de werkenden. Dat was al sinds de ( tijdelijke!) invoering daarvan door Drees. “ouderen” hebben hun pensioen in guldens bijeen “gespaard”, en nu moet het in euro’s worden uitgekeerd. Pensioen is “uitgesteld loon”. AOW is enigszins inflatie-vast, uw pensioen is dat feitelijk niet, iig een stuk minder. Los van het feit dat de huidige ouderen een beduidend beter pensioen hebben dan de huidige generatie werkenden ( eindeloon-pensioen, VUT etc ) , is het voor de huidige generatie werkenden aardig “zwaarder” dan voor de huidige generatie gepensioneerden. Niet alleen zijn er veel meer ouderen ( reële aantallen zowel als in procenten ) zij worden ook nog eens beduidend ouder gemiddeld. Dat jongere generaties daarnaast langer doorleren, cq meer en meer studeren ipv op jonge leeftijd aan de slag gaan drukt ook op de schouders van de huidige groep werkenden. Last, but not least, heeft de huidige groep “ouderen” oa de enorme stijging van OG , in hun voordeel, meegemaakt. Voorbeeld; mijn vader had tot hij met de VUT ging in 1996 ( 56 jaar ) een nettoloon van 6500,00 gulden per maand. Nu is hij 79 en heeft een aanvulling op de AOW ( met 38% korting ivm een aantal jaren buitenlandse arbeid ) van € 2750,00. Per saldo heeft hij dus ongeveer het zelfde nettoloon. Dat alles beduidend duurder is geworden treft niet alleen de oude garde, maar iedereen. ( muv witgoed-bruingoed , telefonie en zorgkosten, vliegtickets die ( beduidend ) goedkoper zijn geworden ). Bijkomend voordeel voor héél veel “ouderen is dat zij “gratis” wonen. Hun eerste huis van bv 20.000 gulden is nu ruim een half miljoen euro waard. Tegenwoordig moet je bijna wel verplicht allebei fulltime werken wil je net zo luxe leven als dat vroeger met één inkomen mogelijk was. Voornamelijk door dat huizen niet alleen duurder zijn geworden ( inflatie ) , maar vooral dat de prijzen dankzij absurde grondprijzen van gemeentes en de overdrachtsbelasting(-en) de prijzen extreem hebben doen stijgen. Ouderen hebben bij het uitbrengen van hun stem net zoveel invloed als iemand van bv 20, 40 of 50 jaar. Dat zij niets te vertellen hebben is dus niet juist. Sterker, als gemiddeld zeer kapitaalkrachtige doelgroep zijn ouderen juist heel belangrijk voor bv het bedrijfsleven, de horeca , de zorg, de recreatiebranche en, zeker gezien hun grote aantal, de politiek.