Geroyeerde Otten voorspelt splitsing binnen Forum voor Democratie

 

ANP

De uit de partij gezette senator Henk Otten zegt dat ‘heel veel’ mensen binnen Forum voor Democratie het oneens zijn met de koers van de partij. Hij uit felle kritiek op mede-oprichter en partijleider Thierry Baudet.

“Baudet en ik wilden vernieuwen. Alleen sloeg Baudet te veel rechtsaf. Ik heb me tot nu toe om wille van het partijbelang stilgehouden, maar dat is nu klaar. Hij behandelt mensen heel slecht. En let op mijn woorden: veel meer mensen zijn het zat, en voelen zich geschoffeerd. Mensen die zich heel hard hebben ingespannen om FvD hier te brengen. Iedereen moet maar naar zijn pijpen dansen. Het is een soort sektarische Thierry Baudet-fanclub geworden nu.”

‘Goede naam te grabbel’

Gisteren werd Otten uit de partij gezet. Hij zou hebben gefraudeerd met overheidssubsidie voor politieke partijen. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat hij een ongeoorloofde betaling aan een relatie heeft gedaan.

Volgens Otten “is er onenigheid geweest” over een factuur van 24.000 euro (exclusief btw) van de B.V. van Robert Baljeu. Hij ontkent dat er sprake is van fraude. Baljeu, Statenlid in Noord-Holland, is een vertrouweling van Otten. Hij is in mei door zijn partij uit de fractie gezet en ontslagen als medewerker.

Otten zegt dat de beweringen over de vermeende fraude hem schaden. Hij doet aangifte van smaad. Volgens hem vond de partij hem een “lastpost” en heeft de partijleiding de beschuldiging van fraude bedacht om van hem af te komen.

“Baudet doet nu of ik nooit een rol speelde, ik schreef zijn speeches, deed alles. Maar ineens ben ik niets meer. Dit kan echt niet. Ik laat mijn goede naam niet zo te grabbel gooien.”

De strategie van Baudet werkt volgens Otten niet, ondanks goede resultaten voor Forum bij de Provinciale Statenverkiezingen en (in iets mindere mate) de Europese Parlementsverkiezingen. “Kijk wat al die fratsen en uitspraken van Baudet ons hebben opgeleverd in de provincies: behalve in Limburg doen we nergens mee.”

“Toen we de verkiezingen in maart wonnen, zijn we precies twee uur lang leading geweest, prachtig was dat. Maar toen begon Baudet aan zijn speech, met al de agressieve zinnen en woorden. Veel mensen zijn toen al afgehaakt.”

“Mensen zijn geschrokken van de koers van Baudet. Dat boreale gepraat en die rare opmerkingen over vrouwen zijn meer mensen zat. Bij de Europese verkiezingen erna zag je dat al. Maar hij wil niet luisteren dat we het anders moeten doen.”

Machtsstrijd

Al langer is er onenigheid tussen prominenten binnen de partij. Zo wil een deel een andere partijstructuur met meer inspraak voor leden. Ook ontstond er vorig jaar een kloof tussen ‘pragmatici’ Otten en Baljeu en ‘ideologen’ onder wie Baudet en fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Cliteur.

Otten: “Er zijn veel mensen en FvD-kiezers die eigenlijk de lijn-Otten kiezen. Voor die mensen wil ik me blijven inzetten. Voor verbetering van de koopkracht, voor politieke vernieuwing. Ik wil een brede, gedegen partij, waarbinnen discussie kan zijn.”

Geroyeerde Otten slaat terug

Henk Otten, de voormalig tweede man en huidig Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie die gisteravond geroyeerd werd na een beschuldiging van fraude, laat het er niet bij zitten. In een serie tweets daagt hij partijleider Baudet en het FvD-bestuur uit om hun beschuldigingen te staven en openheid te geven over de partijfinanciën:
Baudet, Rooken en vooral Paul Frentrop (hij is degene die in feite nu de zaken bij FVD bestiert) beweren dat er problemen zouden zijn met de 2018 jaarrekening van FVD (die ze overigens weigeren te publiceren) en dat er zou zijn “samengespannen” met een leverancier. Allereerst de jaarrekening. Waarschijnlijk weigeren Baudet en Rooken de 2018 jaarrekening te publiceren omdat ze niet willen dat de leden zien dat de door Rob Rooken geleide campagne voor de GR2018 in Amsterdam heel veel geld gekost heeft (ruim € 450.000 voor 3 raadszetels). Ik heb in de tweede helft van 2018 alles op alles moeten zetten om de zaak qua liquiditeit weer recht te trekken bij FVD na de dure GR campagne hetgeen uiteindelijk ook is gelukt. Daarom roep ik nogmaals het bestuur op om de 2018 jaarrekening vandaag nog integraal op de website van FVD te publiceren.

Aan het einde van de 20 tweets tellende draad kondigt Otten aan aangifte te zullen doen:

Aangezien de ongefundeerde beweringen van het bestuur mijn goede naam en reputatie ernstig beschadigen zal ik vandaag aangifte doen bij de Politie Amsterdam tegen Thierry Baudet, Rob Rooken en Paul Frentrop wegens smaad.

Tegen de NOS vertelt Otten dat de beschuldiging van fraude gebaseerd zou zijn op een meningsverschil over een factuur aan een andere geroyeerde FvD-dissident, te weten Robert Baljeu:

Ik heb tot nu toe echt mijn best gedaan in het partijbelang te handelen en heb veel geaccepteerd. Maar nu is het klaar. Dit is beneden alle peil. Pure smaad wat hier gebeurt. Het is ongelooflijk. Het gaat om een factuur van 24.000 euro van de B.V. van Robert Baljeu waar onenigheid over is geweest, maar fraude is het zeker niet. We hebben discussie gehad over of we een deel van de kosten op de internationale stichting zouden boeken. Baudet wilde het niet, ik wel. We waren het er niet eens, maar om mij nu van fraude te betichten? Baudet heeft zijn zin toen doorgezet en nu is er een smoking gun bedacht om van mij af te komen. Ik ben bereid om voor alle leden opening van zaken te verschaffen op de eerstvolgende vergadering.

Aangezien het partijbestuur hem geroyeerd heeft en hij dus niet in staat zal zijn om zichzelf op het partijcongres te verdedigen, dreigt hij de vuile was buiten te hangen:

Er zijn mensen die mijn verhaal kunnen bevestigen. Ik ben bereid om alle uitleg te verschaffen. Baudet en ik hebben de partij opgericht omdat we willen vernieuwen. Alleen sloeg Baudet te veel rechtsaf. Dat boreale gepraat en die rare opmerkingen over vrouwen zijn meer mensen zat. Ik heb me tot nu toe omwille van het partijbelang stil gehouden, maar dat is nu klaar.