Mijn STEM

Wat is mijn stem waard in de Nederlandse politiek. Dat ligt er helemaal aan waar je op stemt.

Belangrijk is of jouw politieke standpunten( keuzes van objecten en doelen in de samenleving) een beetje overeenkomen met de standpunten van bepaalde of meerdere politieke partijen.

STANDPUNTEN.

Iedere politieke partij heeft zijn eigen politieke standpunten, als deze standpunten te ver verwijderd liggen van andere standpunten binnen de overige politieke partijen, dan is de kan groot dat men in de oppositie zal belanden. ( maw jouw politieke standpunten zullen geen of weinig invloed hebben op genomen besluiten binnen de coalitie)

Kleine partijen.

Kleine partijen belanden vaak in de oppositie, daar er anders te veel partijen in een dergelijke coalitie komen te zitten en verwateren de standpunten. Compromissen moeten worden gesloten en zo veel minder er partijen aan dergelijke besprekingen deelnemen, des te meer en sneller slaagt men er in compromissen te sluiten

Nieuwe partijen

Nieuwe partijen zijn vaak op zoek naar ontevreden burgers en spelen daar op in door hun te beloven dat hun standpunten bij hun nieuwe partij verwezenlijk zullen worden. Ook al weten ze binnen dergelijke partijen dat het nooit haalbaar zou zijn. Alleen al daar hun standpunten zo ver verwijderd liggen van de standpunten van andere politieke partijen.

Samen gevat.

Jouw stem heeft de meeste kans gehoord te worden bij grotere/gevestigde partijen en of partijen die doorgaans in de regering zitten Vooral ook daar deze partijen aangeven regeringsverantwoordelijkheid te willen dragen Het zijn dan ook de partijen die durf hebben en te stellen dat al hun standpunten bespreekbaar zijn tot compromissen, wat nodig is voor een coalitie.

Het kiesstelsel

Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. In een kiesstelsel met evenredige vertegenwoordiging wordt de zetelverdeling bepaald op basis van alle uitgebrachte, geldige stemmen. Om een zetel te winnen moet een partij de kiesdeler halen. De kiesdeler is het totale aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels. Ons huidige kiesstelsel is sterk evenredig. Een kiesstelsel is meer evenredig naarmate het aantal zetels dat partijen krijgen meer in overeenstemming is met het aantal stemmen dat ze hebben behaald.

Partij – lijst – zetels

Het Nederlandse kiesstelsel is op het eerste gezicht eenvoudig. Het hele land is één groot kiesdistrict en elke politieke partij dient een lijst in met kandidaten. Er zijn 150 zetels in de Tweede Kamer te vergeven. Het aantal stemmen dat nodig is voor elke zetel is dus: het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door 150. Dat getal heet de kiesdeler.

Een ander kiesstelsel?

Het voordeel van ons stelsel is dat het de laagst mogelijke drempel opwerpt voor nieuwe partijen. Het stelsel is daarom een heel goede afspiegeling van wat er onder kiezers leeft. Het grote nadeel is dat er relatief veel partijen in het parlement zitten en dat het meestal onmogelijk is om uit de verkiezingsuitslag af te leiden welke partijen volgens de kiezers de regering zouden moeten vormen. Daarnaast moeten er altijd coalities worden gevormd. Er worden dan compromissen gesloten waar de kiezer geen invloed meer op heeft. De discussie over het meest wenselijke kiesstelsel wordt regelmatig gevoerd.

Beleid van een coalitie

Een coalitie kan pas samenwerken wanneer er een werkbaar compromis of beleidsplan wordt opgesteld. Het beleidsplan van een legislatuur omvat de visie en doelstellingen van het beleidsniveau in een bepaalde legislatuur. Binnen dit beleidsplan wordt er gefocust op verschillende beleidsdomeinen zoals openbare werken, ruimtelijke ordening, financiën, sociaal welzijn of digitalisering van de administratie. Stap voor stap wordt er, volgens een tijdslijn, gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan. De beslissingen worden genomen na stemming in het parlement, of in de provincie- of gemeenteraden. Heel vaak wordt er gestemd volgens meerderheid tegen minderheid. De oppositie kan zich onthouden of negatief stemmen indien men geen positie wenst in te nemen over een bepaald thema.