Klimaatverandering? Dit zijn de feiten. Invloed van de mens op het klimaat zijn veel twijfels.

Zeker is dat er iets moet gebeuren, maar om dan de veeteelt met bijna de helft de halveren is eenzijdig de problemen willen aanpakkenOok de industrie moet in actie komen. Ook de consumenten, voor het verwarmen van huizen en haar reisgedrag. Natuurlijk ook de agrarische sector.Dan de automobilisten naar elektrisch rijden. De vijf kolencentrales zorgen voor 10% van de CO2-uitstoot. Luchtvaart.enz enzWaarom niet de veehouderij vragen van wie wil er stoppen en koop die bedrijven uit en zo creeer je een natuurlijk verloop. Klaar met alle meningen over klimaatverandering? Dit zijn de feiten 18 VRAGENDe scepsis over de opwarming...

Read More