Nederland dreigt uiteen te vallen in een Nederland 1 en een Nederland 2. Daarover schreef een Belgische journalist naar aanleiding van de boerenprotesten.  Nederland 1: progressieve bubbels in de Randstad, waar de meeste links georiënteerde (GroenLinks en D66)  stemmers wonen, maakt zich grote zorgen over het klimaat. Nederland 2: Dat is de rest van Nederland en is wat meer rechts georiënteerd. Het maakt zich grote zorgen over het tempo waarin de ontwikkelingen allemaal gaan. Deze beide partijen raken elkaar kwijt.  Een democratie waarin wij samen beslissen, samen de dienst uitmaken en waar in de besluitvorming uiteindelijk de meerderheid wint. Een democratie gevormd naar ‘het huis van Thorbecke’, zoals de grondlegger van het systeem heette. Een systeem wat honderden jaren feilloos heeft gewerkt. In dat proces dreigt nu iets scheef te groeien als daar niet op wordt geacteerd.  Meer lezen over de problemen van de dag, klik op onderstaande link.!!

https://www.sallandcentraal.nl/2019/10/gerlant-we-raken-elkaar-kwijt/

Huidige stikstofproblemen.  Natuurbeleid. Politieke agenda.

Minister Schouten moet kritischer gaan kijken naar het natuurbeleid als oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat zeggen de Tweede Kamerleden Maurits von Martels (CDA) en Mark Harbers (VVD) naar aanleiding van het artikel in Stal&Akker over de fouten die zijn gemaakt bij de aanmelding van Natura 2000-gebieden en het opstellen en tussentijds wijzigen van natuurdoelen.

Meer lezen, klik op onderstaande link!!

https://www.stal-en-akker.nl/artikel/223763-cda-en-vvd-natuurbeleid-ter-discussie-stellen/

Luister en hoor … } Commotie omtrent stikstof is totaal onnodig}  BB TV : Franca Damen 

 

Stikstof bestaat in meerdere vormen:

  • Lucht bestaat voor bijna 80% uit gewone stikstof. Niks mis mee.
  • De industrie, vliegtuigen en auto’s produceren NOX: niet echt gezonde stikstof, je krijgt er last van je longen van.
  • Mensen en dieren – en dus ook landbouw – produceren ammoniak. Daar gaan sommige planten echt enorm van groeien. Vroeger werd land bemest (ja mest: met poep) om granen, mais en groenten sneller te laten groeien. Tegenwoordig maken we kunstmest. Bijna 20% van het aardgas dat we oppompen wordt gebruikt om kunstmest van te maken. Deze vorm van stikstof is bovenal heel nuttig: Nederland kent geen honger meer dankzij kunstmest, dankzij stikstof.
  • Besef even dat de landbouw ook veel stikstof opneemt: dit wordt vaak vergeten in berekeningen: stikstof in de lucht daalt neer waar het neerdaalt, rondom de bron. Vooral op landbouwgrond, dat is ingericht om 1 gewas zo efficiënt mogelijk te laten groeien. Stikstof is goed voor de mens en voor onze groenten. Je wil zo weinig mogelijk NOX en de (kunst)mest wil je alleen waar het efficiënt is: in onze groenten, niet in de natuur.    Meer lezen over stikstof en de natuur, klik op onderstaande link!!

Zondag met Driekus – Stikstof

Minister Schouten heeft diverse stukken gereedschap tot haar beschikking om snel een groot deel van het stikstofprobleem te tackelen zonder daarbij rigoureus de landbouwsector te benadelen. Het ontbreekt op dit moment alleen aan politieke wil, om dat gereedschap te gebruiken. Dat concludeert Nico Gerrits die zich jarenlang vastbeet in het Nederlandse natuurbeleid en het stikstofdossier.   Meer lezen klik op onderstaande link!!

https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/223720-politieke-agenda-zit-oplossing-stikstof-dwars/

Even over stikstof.
Wist u dat:

  • de stikstofuitstoot van vliegtuigen boven de 900 meter nergens meegeteld wordt?
  • de stikstofuitstoot van vrachtschepen nergens meegeteld wordt?
  •  veel grote industriën geen milieuvergunning hebben, en niet eens bekend is hoeveel stikstof ze uitstoten?
  • de stikstof die auto’s, vliegtuigen en industrie uitstoten erg schadelijk is voor uw gezondheid, terwijl de natuurlijke stikstof die mensen en dieren uitstoten, voor uw gezondheid niet schadelijk is?
  • de stikstof uitstoot door de agrarische sector in Nederland de afgelopen 10 jaar met 65% is verminderd door schonere stallen?

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Over stikstof dus.   Ook hier meer lezen, klik op onderstaande link !!

https://www.agractie.nl/toespraak-anja-henken-agractie-26-10-2019/