De Partij voor de Dieren verliest voor de tweede opeenvolgende keer 2 zetels in de Politieke Barometer. Daarmee is het virtuele zetelaantal van de partij in twee maanden gehalveerd, van 8 zetels in augustus naar 4 zetels in oktober. Net zoals Forum voor Democratie, dat in onze peilingen van 25 zetels in april naar 12 virtuele zetels nu kelderde, lijkt de Partij voor de Dieren dus ernstige schade te ondervinden van interne strubbelingen.

DRAAGVLAK
REGERING

70VAN 150 ZETELS
(150 ZETELS
TWEEDE KAMER)

RAPPORTCIJFER
REGERING

5.4OP 10 PUNT
SCHAAL

Ook bij de PvdA zien we een verschuiving: de partij van Lodewijk Asscher krijgt er ten opzichte van vorige maand 2 zetels bij. Interessant is verder dat veel kiezers de PvdA nu als aanvoerder van de oppositie zien. Desgevraagd geeft 22% van alle kiezers aan dat de PvdA in hun ogen de partij is die de oppositie tegen het kabinet aanvoert, 19% noemt GroenLinks, 12% kiest Forum voor Democratie en 9% noemt de PVV.

De PvdA en GroenLinks lijken te kiezen voor andere vormen van oppositievoeren. GroenLinks, met het pleidooi van Jesse Klaver tegen ‘scorebordpolitiek’ kiest voor meer ‘constructieve oppositie’ terwijl Lodewijk Asscher een kritischer toon aanslaat. Wij legden kiezers een hypothetische schaal voor, waarbij ze konden aangeven wat voor hen de ideale manier van oppositievoeren is. Ongeveer 4 op de 10 kiezers (42%) kiezen een middenpositie, en een bijna even grote groep (37%) kiest voor ‘kritische oppositie’. Een op de 5 kiezers (21%) kiest voor een positie die dichter bij ‘constructieve oppositie’ komt. Onder PvdA-kiezers zien we een duidelijke voorkeur voor kritische oppositie. De groep die zich aan de ‘kritische kant’ van de schaal plaatst (40%) is meer dan twee keer zo groot als de groep die kiest voor constructieve oppositie (16%). Onder GroenLinks-kiezers zien we juist vooral verdeeldheid. Een kwart van hen (25%) steunt de lijn van Klaver voor constructieve oppositie, terwijl de groep die kiest voor meer kritische oppositie ongeveer even groot is (27%).

De volledige resultaten van ons onderzoek naar oppositievoeren zijn hier terug te lezen.

De VVD is met 34 zetels de grootste partij in de peiling van oktober. Daarna volgt een groep partijen die in virtuele zetelaantallen dicht bij elkaar zitten. Dat zijn de PVV (16 zetels), de PvdA en het CDA (beide 15 zetels), GroenLinks en D66 (beide 14 zetels) en, op enige afstand, Forum voor Democratie met 12 zetels. Daarna volgen de SP (8 zetels), de ChristenUnie (stabiel op 7 zetels) en 50PLUS (6 zetels). Het groepje kleine partijen bestaat uit de Partij voor de Dieren (4 zetels), de SGP (3 zetels) en DENK (2 zetels).

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in ‘De Peiling’.