Het voortbestaan van de EU is in het geding’

Het voortbestaan van de EU is in het geding’ Gerenommeerde instituties lijden onder de aanvallen van argwanende burgers en politici. Cijfers worden betwist, adviezen afgedaan als onbetrouwbaar. Hoe houden ze zich staande? Vandaag Kees Sterk van de Raad voor de Rechtspraak, over het in twijfel trekken van de integriteit van rechters. ‘De handschoenen zijn uit en de maskers af.’ In het kort Rechters in Nederland en in veel andere EU-lidstaten voelen zich steeds onbehaaglijker. Ze vinden dat politici meer en meer hun integriteit ter discussie stellen. Kees Sterk wijst erop dat de rechter soms vaagheden in de wet moet...

Read More