’Erfbelasting is diefstal’ “Lijkenpikkers”

  ’Erfbelasting is diefstal’ “Lijkenpikkers” Vandaag waren mijn gedachten bij een erfenis, indien men komt te overlijden. Alles gaat hierbij naar de langst levende. De wet schrijft echter voor dat de andere erfgenamen, meestal de KINDEREN, dan een vordering krijgen ter grootte van het wettelijk, of via testament, vastgestelde deel van de bezittingen op dat moment. Hierover (de vorderingen) moet dan erfbelasting worden betaald, te voldoen door de langst levende. En dit is minstens 10% en loopt progressief op naarmate de erfenis groter is. Je kunt hier, als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, wel uitstel van betaling van krijgen,...

Read More