’Erfbelasting is diefstal’ “Lijkenpikkers”

Vandaag waren mijn gedachten bij een erfenis, indien men komt te overlijden. Alles gaat hierbij naar de langst levende. De wet schrijft echter voor dat de andere erfgenamen, meestal de KINDEREN, dan een vordering krijgen ter grootte van het wettelijk, of via testament, vastgestelde deel van de bezittingen op dat moment.

Hierover (de vorderingen) moet dan erfbelasting worden betaald, te voldoen door de langst levende. En dit is minstens 10% en loopt progressief op naarmate de erfenis groter is. Je kunt hier, als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, wel uitstel van betaling van krijgen, maar dan betaal je over het bedrag dat de belasting wil hebben wel rente, die vele malen hoger is dan de rente die je van de bank op dat moment zou krijgen. Elk jaar weer.

M.a.w. over het geld dat je hebt, of in je huis zit en waar je al een aantal keren BELASTING over hebt BETAALD, omdat je het verdiende, omdat je het spaarde, omdat je in je huis woonde etc, moet je nu nog een keer een FLINK DEEL van betalen omdat je partner is overleden, terwijl je samen voor dit kapitaal of huis hebt gezorgd. Te zot voor woorden.

LIJKENPIKKERS, DIEFSTAL, anders kan ik het niet noemen.

 

Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2020

Erfrecht 2020: Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2020

Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

Tarieven 2020TariefgroepWaarde verkrijgingerfbelastingpercentage
1.Partners en kinderen€ 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
10%
20%
1a.Kleinkinderen€ 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
18%
36%
2.Overig€ 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
30%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2020

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is in 2020 bedraagt €  1.102.209.

Relatie tot overledenevrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 661.328,-
kinderen€ 20.946,-
kleinkinderen€ 20.946,-
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 62.830,-
Ouders *€ 49.603,-
Alle overige personen€ 2.208,-
ANBI’s en SBBI’svolledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen €  49.603. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €  49.603.

Vrijstellingen schenkbelasting 2020

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2020Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind€ 5.515,-
kleinkind€ 2.208,-
overig€ 2.208,-
ANBI’s en SBBI’svolledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2020Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar€ 26.457,-€ 55.114,-
let op beperkingen (art. 33, 33a en 82a SW 1956) (18 t/m 39 jaar)€ 103.643

Let op voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen. Let op voor de € 103.643 schenking geldt overgangsrecht voor het geval u eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik heeft gemaakt>>>.