Mesdag Zuivelfonds: ‘Niet boeren, maar verkeer grootste bron stikstof’ (update)

‘Boeren zijn verantwoordelijk voor slechts een kwart van de neerslag van stikstof in Nederlandse natuurgebieden en niet voor 45 procent, zoals het RIVM stelt.’

Dat zegt boerenbelangenorganisatie Mesdag Zuivelfonds donderdag op basis van eigen berekeningen. Dat zijn wel alleen gebieden op land, terwijl in het nieuwe onderzoek ook wateren zijn meegenomen, zoals de Waddenzee en de Zeeuwse delta.

Scheepvaart grootste aandeel

Volgens het Mesdag Zuivelfonds is het verkeer, inclusief de scheepvaart, met 42 procent de grootste veroorzaker van stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Daarna volgen de sectoren ‘landbouw’ (25,1 procent) en ‘buitenland’ (18 procent).

Volgens het RIVM heeft het verkeer een veel lager aandeel (6 procent) als het gaat om stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Boeren (45%) en het buitenland (40%) zijn volgens het instituut de grootste bronnen.

Op basis van deze uitkomsten heeft het kabinet een pakket maatregelen opgesteld om de stikstofuitstoot van boeren terug te dringen. Dat leidt al maanden tot protesten.

Stikstofberekeningen RIVM

Afbeelding

Andere werkwijze

Het verschil met de uitkomsten van het RIVM verklaren de Mesdag-onderzoekers uit een andere werkwijze.

‘Stikstof in wegbermen, op landbouwgrond en in de stad telt niet mee voor het natuurbeleid. Toch telde het Adviescollege Stikstofproblematiek deze stikstof wel mee in haar advies aan het kabinet’, zeggen de onderzoekers.

‘Landbouw heeft dan het grootste aandeel. Wat logisch is, boeren hebben de meeste grond. In natuurgebieden heeft verkeer, met name scheepvaart, het grootste aandeel. Dit komt doordat veel scheepvaartroutes langs en door natuurgebieden gaan.’

‘De aannames zijn anders’

Volgens Han Olff, hoogleraar Ecologie aan de Rijksuniversiteit, is het goed mogelijk dat er twee verschillende getallen uit de berekeningen komen. ‘En dat hoeft niet fout te zijn.’

‘De vraag is natuurlijk: Hoe berekenen ze het? Rekenen ze hetzelfde of rekenen ze het anders uit?’, vraagt Olff zich af. ‘Het verschil kan haast niet in de berekening van het RIVM zitten. Zij gaan niet over één nacht ijs.’

Toch wil hij niet zeggen dat de uitkomsten kloppen. ‘Er zijn binnen de berekening aannames gemaakt. Die aannames kunnen in beide berekeningen totaal anders zijn. Als er een fout is gemaakt, dan komt dat door de aannames, niet door de berekening.’

Rechtszaak om data

Het Mesdag Zuivelfonds en de Stichting Stikstofclaim hebben in december via de rechter alle brondata van de RIVM-data geëist. De rechter in Leeuwarden oordeelde dat de staat dat zelf mocht bepalen. Uiteindelijk zijn de meeste gegevens in januari aangeleverd, waarna onderzoekers aan de slag zijn gegaan met de berekeningen.

Kijk hier de volledige presentatie van het Mesdag Zuivelfonds terug.

Dit bericht is geüpdatet met een reactie van hoogleraar Ecologie Han Olff.

Lees ook:

– LTO Noord: oplossen stikstofprobleem schiet nog niet op