Mogelijk 3 procent van Nederlanders heeft coronavirus gehad

 • Het RIVM meldt op basis van onderzoek van de bloedbank dat mogelijk 3 procent van de Nederlanders het coronavirus in meer of mindere mate heeft gehad.
 • De Tweede Kamer wordt op dit moment bijgepraat door het RIVM, te volgen in deze livestream op NOS.nl, de app en ook op NPO 1. Later op de dag is een Kamerdebat over de uitbraak.
 • Het aantal doden in verpleeghuizen en andere institutionele huishoudens is volgens het CBS en RIVM bijna verdubbeld ten opzichte van eerder dit jaar.
 • Recente statistieken over het aantal coronabesmettingen, -doden en ziekenhuisopnames vind je in dit artikel. Bekijk op deze kaart het aantal gemelde besmettingen wereldwijd en op deze kaart het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per gemeente.
 • Lees in deze collectie de antwoorden op vragen over het virus.
 • Van Dissel: exitstrategie nu belangrijk

  Het Outbreak Managementteam, dat het kabinet adviseert over de corona-aanpak, heeft de komende weken als belangrijke taak na te denken over een exitstrategie, zegt RIVM-directeur Van Dissel in de Kamer. “We kunnen de verschillende maatregelen gaan afpellen en met onze modellen inschatten wat de effecten zijn.”

  In die exitstrategie is het belangrijk om te weten wie coronapatiënten zijn en met wie zij contact hebben gehad. Daarnaast moeten mensen met een coronabesmetting die Nederland binnenkomen, kunnen worden opgespoord. De ‘afstandsmaatregelen’ kunnen pas worden afgeschaald als de consequenties goed zijn in te schatten en niet opnieuw leiden tot een grote uitbraak, vindt Van Dissel.

  Bij een exitstrategie kunnen mondkapjes wel degelijk van belang zijn, bijvoorbeeld voor contactberoepen, zegt Van Dissel. Je kunt ze inzetten zodat die sectoren weer kunnen opstarten. Maar voorlopig is er nog grote schaarste, dus moeten alle kapjes naar de zorg.

  In het gewone dagelijkse verkeer hebben ze nauwelijks toegevoegde waarde als je voldoende afstand houdt. Van Dissel: “Ik bedoel dit niet grappig, maar in veel Aziatische landen lopen mensen al tijden met mondkapjes en dat heeft daar ook de coronauitbraak niet kunnen tegenhouden.”

 • Terugkijken: Van Dissel over 3 procent van Nederlanders en antistoffen tegen corona

  Uit onderzoek van de Nederlandse bloedbank Sanquin blijkt dat 3 procent van de bloeddonoren antistoffen heeft tegen covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. RIVM-directeur Van Dissel legde de Tweede Kamer zojuist uit dat dit kan betekenen dat 3 procent van de Nederlanders het virus heeft gehad:

  Van Dissel: als je terugrekent betreft dit enkele honderdduizenden
 • ‘Virus gaat makkelijk over van mens op mens’

  Door de aard van het coronavirus zijn er ondanks de maatregelen toch veel besmettingen , zegt Jaap van Dissel (RIVM) in de Kamer. “Blijkbaar is dit virus in staat om relatief eenvoudig van de ene mens op de andere over te gaan.”

  Volgens Van Dissel heeft het tekort aan beschermingsmiddelen de verspreiding van het virus niet versneld. Hij blijft erbij dat het voor Nederlanders die niet in de zorg werken niet of nauwelijks zin heeft om mondkapjes te gebruiken. En er zijn ook nog steeds te weinig mondkapjes om ze aan anderen dan zorgpersoneel te geven.

  Dat andere landen toch voor mondkapjes kiezen, heeft te maken met de omstandigheden daar, zegt hij. “Je moet daar wel kijken naar de kleine lettertjes, het gaat dan om situaties waarbij mensen de 1,5 meter afstand niet kunnen handhaven, zoals in bepaalde winkels.” Ook kunnen ondermaatse mondkapjes leiden tot een gevoel van schijnveiligheid. Van Dissel: “Mensen gaan er in niesen en hoesten, want ze hebben toch een mondkapje op.”

  Voor het grote publiek in Nederland blijven de 1,5 meter afstand, thuisblijven bij klachten en handen wassen de aangewezen maatregelen, zegt hij.

 • GGD: nieuw verdelingssysteem mondkapjes werkt

  Het nieuwe verdelingssysteem van medische mondmaskers heeft goed effect gehad, zegt directeur van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) Sjaak de Gouw in de Tweede Kamer.

  De drie verschillende soorten, die ieder een bepaald beschermingspercentage hebben voor verschillende zorghandelingen, zijn volgens hem nu beter verdeeld over de zorgverleners. Mensen die op de IC bijvoorbeeld met een hoog besmettingsrisico werken, moeten de hoogste beschermingsfactor mondkapjes krijgen.

  De GGD’s testen zo veel mogelijk zorgmedewerkers met klachten, zegt De Gouw. Maar ook op andere zorglocaties, bijvoorbeeld in het ziekenhuis waar iemand werkt, worden meer mensen getest. Iedere zorgmedewerker met coronaklachten kan volgens De Gouw nu getest worden.

 • 3 procent bloeddonoren heeft covid-19 gehad

  Uit tests op immuniteit door de Nederlandse bloedbank Sanquin blijkt dat 3 procent van de Nederlandse bloeddonoren antistoffen heeft tegen covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. Mocht dit representatief zijn, dan betekent dit dat een enkele honderdduizenden Nederlanders het coronavirus inmiddels in meer of mindere mate heeft gehad.

  Dit betekent nog niet dat deze mensen ook immuun zijn. Er zijn meerdere factoren die immuniteit bepalen. “We moeten daar meer over te weten komen”, zegt Van Dissel. “De boeken zijn gewoon nog niet gesloten, dit vraagt domweg om meer onderzoek.” Toch is het aantreffen van deze afweer hoopgevend in de bestrijding van het virus, zegt hij. Het Sanquin-onderzoek loopt nog.

 • Van Dissel herhaalt: de maatregelen werken

  Jaap van Dissel van het RIVM zegt in de Tweede Kamer dat het contact tussen mensen door de coronamaatregelen met zo’n 64 tot 75 procent is afgenomen. Dat heeft geleid tot een afname van de besmettingsgraad. “De maatregelen werken dus”, herhaalt hij.

  De besmettingsgraad zit vlak onder de 1. Boven de 1 is riskant, dan besmetten te veel mensen andere mensen en kan het weer snel fout gaan. “Zeker in de verpleeghuizen zijn we er nog lang niet”, zegt Van Dissel.

  Van Dissel: ‘We moeten doorbijten’
 • Van Dissel: ‘We hebben de piek op IC’s gehad’

  Directeur Infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is begonnen met zijn briefing aan de Tweede Kamerleden. Het sterftecijfer in coronatijd is vergeleken met de seizoensgriep aanzienlijk hoger, legt hij uit.

  Het sterftecijfer van Nederland komt ongeveer overeen met andere Europese landen:

  RIVM : Nederland loopt in sterfte ongeveer gelijk met andere Europese landen

  Het aantal gemelde patiënten die corona hebben neemt toe, doordat het aantal testen is toegenomen. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten vlakt af omdat er minder ernstig zieke mensen zijn door de maatregelen.

  Ook op de IC’s is er nog steeds een afvlakking van het aantal opgenomen patiënten te zien. “We hebben de piek gehad”, zegt Van Dissel.

  Hij zegt ook dat het iets beter gaat met de verpleeghuizen ten opzichte van vorige week. Het lijkt er op dat het beperken van bezoek aan verpleeghuizen heeft geleid tot minder besmettingshaarden. Er komen steeds minder ‘nieuwe’ verpleeghuizen bij waar voor het eerst een besmetting is gemeld. Wel is het aantal besmette bewoners van locaties waar al eerder besmettingen waren iets toegenomen.

  Er zijn nu 900 verpleeghuizen waar besmettingen zijn aangetroffen. Het gaat om ongeveer 4000 patiënten. De aantallen zijn niet geheel zeker, zegt Van Dissel. “Maar het is een redelijk accurate schatting.”

 • CBS: sterfte in ‘institutionele huishoudens’ bijna verdubbeld

  In week veertien (30 maart tot en met 5 april) was de sterfte in verpleeghuizen en andere institutionele huishoudens bijna twee keer hoger dan het gemiddelde van eerder dit jaar. Dat melden het CBS en RIVM op basis van voorlopige sterftecijfers per week.

  Onder institutionele huishoudens vallen behalve verpleeg- en verzorgingshuizen ook instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra. In 2020 overleden tot en met week 10 gemiddeld 797 mensen in zulke huishoudens. In week 14 overleden naar schatting 1485 bewoners. Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld 2336 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3552 in week 14.