Lijst van landen, gesorteerd naar hun nominale bruto nationaal product (bnp)

Het Bruto Nationaal Produkt (BNP) is de optelsom van alles wat we met elkaar verdienen: alle bruto...

Lees verder