Het Bruto Nationaal Produkt (BNP) is de optelsom van alles wat we met elkaar verdienen: alle bruto salarissen, winsten van bedrijven, “winsten” van overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties (?) etc. In het Engels spreekt men van Gros National Product (GNP). Je kunt de cijfers van vergelijkbare landen wel vergelijken, maar het wordt minder zinvol naar mate de landen qua inrichting verschillen. Er zijn verschillen tussen landen m.b.t. het “zwarte circuit” en ook bv. of het leger bestaat uit onbetaalde dienstplichtigen of duur betaalde vrijwilligers. Lage lonen landen kunnen met veel minder BNP een relatief grotere produktie genereren dan ontwikkelde landen met hoge salarissen. Maar toch geeft een lijst met omsommingen van het BNP per land wel een globale indicatie van de economische omvang van een land. Om de terminologie even te bepalen: 1000 x een miljoen is een miljard (in het Engels a billion). Het BNP van de hele wereld is dud 54.312 miljard US $, vierenvijftig duizend driehonderd twaalf miljard $. Het Nederlandse BNP in 2007 is dus 769 miljard $ .

Hier onder ziet U een lijst van landen, gesorteerd naar hun nominale bruto nationaal product (bnp). De gegevens zijn afkomstig van het Internationaal Monetair Fonds, dat in april 2008 een schatting deed voor het bnp van de landen voor 2007. Inmiddels groeit China naar de 2e plaats na de Verenigde staten, daarmee Duitsland en Japan voorbijstrevend.

Wat opvalt is dat het BNP van de Verenigde Staten wel 3 x zo groot is als dat van de no.2 in de rangorde. Maar de Europesche Unie (geen land, maar slechts een samenwerkingsverband) heeft toch een groter BNP als de Verenigde Staen van Amerika. Samen zijn deze 2 economische blokken goed voor ruim de helft van het BNP van de hele wereld. Het qua landoppervlak en politieke gewicht zo grote Rusland staat op no. 11 met slechts 1.289 miljard, slechts ca. 1,5 x het BNP van Nederland, de no. 16 op deze lijst uit 2007.