Raadsleden wisten van tweede vakantiewoning Jaap Borg

Zoals u afgelopen week via de nieuwsberichten heeft vernomen heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen het vertrouwen opgezegd in Jaap Borg.

Voor VVD  Fractie en bestuur en hun wethouder Jaap Borg een onbegrijpelijke beslissing.

Het zal toch niet waar zijn? Ook hadden we in maart 2021 de TweedeKamer verkiezingen, waar de VVD in Midden Groningen als grootste partij uit de bus kwam met 6046 stemmen  Scroll naar beneden voor gehele uitslagen.  

Wat is er aan de hand volgens het college?

Het college geeft aan dat zij niet proactief zijn geïnformeerd over de tweede vakantiewoning van wethouder Borg die op het moment  ( 24 juni 2021)dat wij dit bericht schrijven permanent verhuurd wordt.

Bijzonder is dat raadsleden, het college en de Burgemeester in december 2020 geïnformeerd zijn over de tweede recreatiewoning van wethouder Jaap Borg afwisten. Het voltallige bestuur (raad, college en burgemeester) heeft een uitgebreide mail ontvangen waarin deze informatie is verwoord. De fractievoorzitter van Gemeente Belangen Markus Ploeger noemde de tweede vakantiewoning zelfs ‘een publiek geheim’.

Heeft het gemeentebestuur niet een beetje boter op het hoofd? Of is dit de spreekwoordelijke stok om mee te slaan?’ aldus Ploeger.

Smurfendorp en Jaap Borg genieten bekendheid.

De situatie op het bungalowpark de Leine is al jarenlang bekend. Jaap Borg woont zelf in één van de recreatiewoningen met een permanente persoonlijke gedoogbeschikking. Deze gedoogbeschikking is al verstrekt toen Jaap Borg nog niet politiek actief was.

Het gemeentebestuur stelde eind vorig jaar een onafhankelijk onderzoek in. Conclusie: volgens de gemeente heeft Borg de gedoogbeschikking volgens de regels ontvangen en is er niets onoorbaars gebeurd.

Dit onderzoek is in december 2020 besproken in een besloten gemeenteraadsvergadering. Eén van de raadsleden heeft zelf ook onderzoek gedaan en haar bevindingen via de mail aan het voltallige college de gemeenteraad en de pers kenbaar gemaakt. Uit deze mail blijkt nogmaals wat allang bekend werd verondersteld door Jaap Borg dat hij twee recreatiewoningen bezit waarvan hij zelf één bewoond. Het feit dat het college daar verder geen vragen over heeft gesteld bevestigde deze veronderstelling.

‘Algemeen bekend’ en ‘publiek geheim’

Het gemeentebestuur schreef op 24 juni in een verklaring dat recent aan het licht is gekomen dat Borg in strijd handelt met de beleidsregels die het college in de kwestie De Leine heeft opgesteld. Dit bericht roept toch wat vragen op:

  • Dossier speelde al in Hoogezand-Sappemeer;
  • Eigendomssituaties zijn in het kader van verschillende aanpakken meerdere malen onderzocht, eigenaren zijn de afgelopen jaren meerdere malen aangeschreven over de beleidsaanpassingen.

Daarnaast uit de mail van december 2020 blijkt duidelijk dat Jaap Borg eigenaar is van twee recreatiewoningen de huisnummers worden hier zelfs genoemd. Bovendien zei fractievoorzitter Markus Ploeger (Gemeentebelangen) tijdens het debat op 24 juni dat het een ‘publiek geheim’ is. Raadslid Mieke Bos (VVD) ga aan dat het ‘algemeen bekend’ is. Het bijzonder dat het college naar aanleiding van de uitgebreide mail van december 2020 geen vragen heeft gesteld.  Je mag ervan uitgaan dat informatie over wat toch wel een ‘hoofdpijndossier’ is aandachtig wordt gelezen. Tijdens de raadsvergadering bleek hier niets van, zowel college als de Burgemeester gaven aan het niet te weten, althans woorden van dergelijke strekking.

Reactie college:

Borg wordt verweten een recreatiebungalow op De Leine in strijd met het gemeentebeleid permanent te verhuren en dat voor het college verzwegen te hebben. ,,Een wethouder hoort zijn collega’s actief te informeren’’, aldus José van Schie (PvdA). ,,Dat dit niet is gebeurd, is zeer ernstig.’’ Sorry Mevr van Schie, als U het niet wist, doordat U de betreffende mail misschien niet had gelezen, dan kon u het Uw collega wethouder toch vragen.

Maar daarop zegde het college het vertrouwen dinsdagmorgen in Jaap Borg op en vroeg hem op te stappen. Wethouder Borg weigerde dat. ,,Er werd gesuggereerd dat ik de eer aan mijzelf moest houden: Jaap verzin een mooi verhaal en treed af.’’

 

Reactie Jaap Borg:

Jaarlijkse WOZ-aanslag

,,De gemeente stuurt mij nota bene elk jaar een WOZ-aanslag voor beide bungalows’’, verdedigde Borg zich. ,,Dus hoezo niet weten dat ik twee huisjes op het park bezit? Dat staat gewoon overal geregistreerd. Ik hoef toch niet te zeggen wat algemeen bekend mag worden verondersteld? Ik heb maximale transparantie betracht.’’

Tijdens het debat gaf wethouder Borg aan dat hij Dinsdagmorgen 22 juni  op de hoogte werd gebracht door de Burgemeester en de gemeentesecretaris. Vrijdag 18 juni spraken de Burgemeester en Borg met elkaar en bleek achteraf dat de Burgemeester toen al op de hoogte was van het voornemen van B&W, over transparantie gesproken.  Terwijl Wethouder Borg het woord voerde, nam de Burgemeester nauwelijks de moeite te luisteren  en keek ongeïnteresseerd de andere kant op, waarop Borg hem toeriep dat hij ook tegen hem sprak.

Onafhankelijk onderzoek

Tijdens de vergadering op 24 juni werd er door Gemeente Belangen een motie ingediend om een onafhankelijk onderzoek te doen. Deze motie is gesteund door de VVD fractie. Wij willen graag weten van welke informatie het college op de hoogte was en wat zij hadden kunnen weten. Het college gaf aan dit niet nodig te vinden. Fractievoorzitter Ploeger Gem Belangen gaf aan dat hij 30 jaar politicus was maar dit nog nooit had mee gemaakt.

Spreekrecht:  Mevr Hogen vroeg het woord hierover en ze werd na 2 ( 5 minuten is toegestaan) minuten het woord ontnomen door de Burgemeester  Waarom ? Wat staat er in die tekst wat de burger niet mag weten?  ( zie vaker burgers inspreken, maar soms zijn ze zelfs over de 5 minuten. )

Het is voor ons gissen wat de reden is van dit college en raadsbesluit, we denken dat het feit dat we in een verkiezingsjaar zitten hier mee te maken zou kunnen hebben. Zeker is wel dat B & W hun eigen straatje schoon vegen omtrent 25 jaar politiek falen betreffende permanente bewoning van recreatie woningen, dat kost de VVD wethouder de kop.

Wat ik mij ook niet kan voorstellen dat een Burgervader ( ook nog van de CU) niet heeft geprobeerd om het op te lossen, om het Jaap Borg te vragen, toen hij het wist. Nee onze Burgemeester verzuimde het en werkte zo mee om Jaap de deur te wijzen. 

De VVD stond unaniem achter haar wethouder, zowel fractie als bestuur en stapte tegelijk uit het college. Fractievoorzitter Mieke Bos (VVD)  verwoord als volgt: als onze coalitiegenoten zo menen te moeten oordelen over onze wethouder , dan hebben wij in deze coalitie niets te zoeken.

 

Het zal toch niet waar zijn? Ook hadden we in maart 2021 de TweedeKamer verkiezingen, waar de VVD in Midden Groningen als grootste partij uit de bus kwam met 6046 stemmen ( 2017-5463) CDA 2686 ( 2017-3759) CU 1824 ( 2017-1973) SP 4246 ( 2017 6648) PVDA 3503 ( 2017- 3373)  Scroll naar beneden voor gehele uitslagen. Drie partijen scoren behoorlijk lager, behalve PVDA iets hoger. Maar als we kijken in 2012 Tweede Kamer verk voor de PVDA dan is het erg zuur H/S 7598, Slochteren 2880, Menterwolde 2964 opgeteld 13442. Dat is bijna 10000 stemmen verloren in 9 jaar tijd. 

 

Foto  Wethouder Jaap Borg met hart en ziel bezig voor Gem Midden-Groningen

De VVD stond unaniem achter haar wethouder, zowel fractie als bestuur en stapte tegelijk uit het college. Fractievoorzitter Mieke Bos (VVD)  verwoord als volgt: als onze coalitiegenoten zo menen te moeten oordelen over onze wethouder , dan hebben wij in deze coalitie niets te zoeken.