Masterscriptie over kinderrechten? Ding mee naar de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2021 ( zes genomineerden, waaronder onze kleindochter Richelle Mellema Zuidbroek: Scheiding van ouder en kind? Het belang van het kind in migratierechtelijke procedures en het recht op gezinsleven.)

Uitreiking Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2021

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children nodigen u van harte uit voor de uitreiking van de negende Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs. Deze vindt online plaats, op dinsdag 7 december vanaf 15.30 uur (in het Engels).

De scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Uit de vele ingezonden scripties van rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines heeft de jury onder leiding van voorzitter Jaap Doek zes kandidaten genomineerd die in aanmerking komen voor de scriptieprijs.

Genomineerden

 1. Marie-Pier Giroux
  The Phenomenon of Self-Generated Sexual Content among Adolescents.
 2. Meghan Ingram
  Between Dystopia and Utopia: The ‘Response-Ability’ of European States to Ensure the Rights of Children of Foreign Terrorist Fighters Held in Syria.
 3. Richelle Mellema
  Scheiding van ouder en kind? Het belang van het kind in migratierechtelijke procedures en het recht op gezinsleven.
 4. Maurizio Sovino Meléndez
  Ensuring Child Victims’ Right to an Effective Remedy: Rethinking Statutory Limitations.
 5. Rune Vanleeuw
  Digital Child Labour: The Phenomenon of Family Vlogs and Kidfluencers.
 6. Lotte Warlop
  Realisatie van het recht op participatie in een context van gedwongen hulpverlening: Thematische analyse van jeugdrechtbankdossiers.

Programma

15:15:Online omgeving open
15:30:Introductie door Mirjam Blaak, directeur-bestuurder Defence for Children en prof. Ton Liefaard, vice-decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en hoogleraar Kinderrechten
15:40:Keynote speech ‘What role for the Committee on the Rights of the Child in protecting children’s rights against climate harm?’ door dr. Margaretha Wewerinke-Singh, universitair docent bij het Grotius Centre for International Legal Studies
16:15:Presentaties genomineerden
16:50:Bekendmaking winnaar Kinderrechtenscriptieprijs 2021 door professor Jaap Doek

 

Masterscriptie over kinderrechten? Ding mee naar de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2021

08 september 2021

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en kinderrechtenorganisatie Defence for Children loven dit najaar voor de negende keer de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit.

In november 2012 werd deze scriptieprijs ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd.

Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs. Inmiddels is de prijs ook reeds enkele jaren opengesteld voor kandidaten uit het Nederlandse Caribisch gebied, Suriname en Vlaanderen.

Prijs en voorwaarden
Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité (n.b. enkel indien de omstandigheden op dat moment het plaatsvinden van deze reis toelaten), en een geldprijs ter waarde van € 500,00 vrij te besteden. Voor beoordeling komen enkel in aanmerking masterscripties (Nederlands en Engelstalig) die in het afgelopen academisch jaar (1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021) met een 8 of hoger zijn beoordeeld. De deadline voor het inleveren van de masterscriptie is 1 oktober 2021, 12:00 uur. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden het reglement.

Jury
De jury bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten:
Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam);
Karin Arts, hoogleraar Internationaal recht en ontwikkeling (ISS Den Haag, deel van Erasmus Universiteit Rotterdam);
Sharon Detrick, senior juridisch adviseur, PhD (Defence for Children);
Ton Liefaard, vice-decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid en UNICEF-hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden);
Wouter Vandenhole, hoogleraar Mensenrechten en kinderrechten (Universiteit Antwerpen).